แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 นำร่อง เปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ ปรับเปลี่ยนสัญญาณอัตโนมัติตามปริมาณรถ ช่วยแก้ปัญหารถติดบริเวณแยกออกจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง

ปกติแล้วแยกไฟแดงสนามบินขอนแก่นสู่ถนนมลิวรรณ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่นนั้นถือเป็นอีกจุดนึงที่มีการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้งานสนามบินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นการจราจรจะหนาแน่นเป็นพิเศษ นอกจากนั้นตัวสนามบินเองยังมีการก่อสร้างอาคารการบิน เมื่อเสร็จแล้วจะทำให้มีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มอีก

เพื่อแก้ปัญหานี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมมือกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และ และ ผอ.สนง.ทางหลวงที่ 7  นำร่อง เปิดใช้งานสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมะลิวัลย์และวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นได้รับความสะดวกสบาย พร้อมแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และโลจิสติกศ์ของภูมิภาค

ด้านนายสิโรตม์ แดงภูมี ผอ.แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กล่าวว่า บริเวณทางออกท่าอากาศยานขอนแก่น ซึ่งมีปริมาณรถจำนวนมาก และการจราจรติดขัด จากการร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน มีการตัดเกาะเปิดถนนโครงสร้างและผิวทางใหม่ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สำคัญที่สุดยังได้ระบบไฟสัญญาณจรจรอัจฉริยะ ระบบไฟแดงอัจฉริยะ เหตุที่เรียกว่าระบบอัจฉริยะ โดยให้ความสำคัญเส้นทางตรงถนนมลิวัลย์เป็นเส้นทางสายหลัก หากไม่มีรถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมลิวรรณ จะเป็นสัญญาณไฟเขียวตลอดและจนกว่าจะมีรถมารอจำนวนมากพอ จึงจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดงบนทางถนนมลิวรรณ ส่วนปริมาณรถที่รอเลี้ยวซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสัญญาไฟจราจร จะคำนวณจากปริมาณจราจรบนทางตรงด้วย เช่นกัน

รวมถึงจะ มีการนับและบันทึกปริมาณรถที่เข้าใช้ทางแยกในทุกทิศทาง ส่งข้อมูลบันทึกไว้ที่กรมทางหลวง สามารถซึ่งนำมาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมจราจรได้เมื่อต้องการ จากนี้ไปผู้ที่เดินทางจากท่าอากาศยานขอนแก่นสามารถเลี้ยวขวาออกไปยังเส้นทางเลี่ยงเมืองหรือออกไปอำเภอชุมแพ โดยไม่ต้องวิ่งไปกลับรถที่ทางแยกเข้าค่าย ร.8

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์