สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดตัว “เป๋าตังสุขภาพ” ช่วยให้ผู้ใช้บัตรทองสามารถตรวจสิทธิ์ จองคิวเข้ารับบริการทางการแพทย์ นำร่องในพื้นที่กรุงเทพก่อน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว “กระเป๋าตังสุขภาพ” หรือ “Health Wallet” บน แอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 15 ตุลาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น ตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขการรับบริการ จองคิวล่วงหน้ากับหน่วยบริการ ค้นหาหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ แจ้งเตือนนัดหมาย และยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนในการเข้ารับบริการ เป็นต้น โดยเบื้องต้นจะเริ่มนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนจะขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป
สำหรับบริการสุขภาพของผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถจองคิวรับบริการพร้อมเลือกหน่วยบริการล่วงหน้า ผ่าน “เป๋าตังสุขภาพ” หรือ “Health Wallet” บน แอปฯ เป๋าตัง มีด้วยกัน 16 บริการ ดังนี้
1. วัคซีน
2. การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก
3. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
4. การให้สุขศึกษา ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ
5. การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด
7. การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น)
8. ตรวจคัดกรอง ประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
9. การฝากครรภ์
10. การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด
11. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด
12. คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร
13. คัดกรองสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในกลุ่มผู้ขับขี่รถ
14. การคัดกรองภาวะซีด
15. คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรในผู้สูงอายุ ตาม ADL
16. บริการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองกรณีที่หน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญาสปสช.ได้หารือกับธนาคารกรุงไทย ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้ใช้ช่องทางแอปเป๋าตังในการเปิดให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีนัดรับยาต่อเนื่อง สามารถจองคิวเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อรับยาผ่านแอปเป๋าตังได้ ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกทั้งกับผู้ป่วยและหน่วยบริการที่ทราบล่วงหน้าจะทำให้ได้เตรียมยาไว้ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้

การใช้งาน Health Wallet ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง โดยสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที

ส่วนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ระบบ Krungthai Digital Health Platform ในการบริหารจัดการผู้ได้รับสิทธิ บริหารงานบุคลากร ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลในระบบการส่งเคลมค่าใช้จ่ายให้กับสปสช.ได้แบบเรียลไทม์ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามที่สปสช.กำหนด จากเดิมที่ต้องใช้เวลาภายใน 45 วัน นอกจากนี้ ยังช่วยโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการและควบคุมปริมาณยาหรือวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับสิทธิคนในครอบครัวการเพิ่มสมาชิกในครอบครัว เพื่อตรวจสอบสิทธิและนัดหมายเข้ารับบริการ ในส่วนของประชาชนที่ต้องการใช้บริการสิทธิและยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นสามารถใช้งาน Health Wallet และเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเองได้ทันที  และหากมีค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิ สามารถเติมเงินเข้า Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ด้วย Wallet ID และ QR PromptPay  ผ่าน  Mobile Banking ทุกธนาคาร