หลังจากที่ทางกระทรวงดิจิทัลประกาศดีเดย์ควบรวม CAT และ TOT ให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในวันที่ 7 มกราคมปีหน้า ล่าสุดมีการเผยภารกิจแรกคือการรวมหน่วยธุรกิจมือถือและบรอดแบรนด์ให้เป็นชื่อเดียว

เรียกว่าความคืบหน้าของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ออกมาเผยภารกิจของ NT หลังควบรวมกิจการ นั่นก็คือการผนึกหน่วยงานด้านมือถือและการสื่อสารของ CAT และ TOT ให้กลายเป็นแบรนด์เดียวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

ก่อนหน้านี้ทาง CAT และ TOT ถือว่ามีธุรกิจที่ทับซ้อน แข่งขันแย่งลูกค้ากันเอง ไม่ว่าจะเป็นบริการพื้นฐานอย่างโทรศัพท์บ้าน, บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ (ทีโอทีมีลูกค้า 1.5 ล้านราย ส่วนกสท โทรคมนาคม มีอยู่ 2-3 แสนราย) รวมไปถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ทีโอที โมบาย มีผู้ใช้งานอยู่ 1.8 แสนเลขหมาย ส่วนมาย บาย แคท มีผู้ใช้อยู่ที่ 2.5 ล้านเลขหมาย) 

เมื่อเกิดการรวมบริการเหล่านี้ให้กลายเป็นแบรนด์เดียวกันจะทำให้ NT สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับเอกชนได้ โดยที่ผู้ใช้ปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบใดใดทั้งสิ้น เพราะระบบจะทำการโรมมิ่งให้อัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนั้น NT ยังถือครองคลื่นความถี่ไว้หลายคลื่น ที่เพียงพอต่อการใช้งานจำนวนมาก เช่น  คลื่น 2100 MHz ที่เหลือคาปาซิตี 30% และคลื่น 2300 MHz เหลือคาปาซิตี 40% นอกจากนั้นคลื่น 850 MHz ของ CAT ยังมีคาปาซิตีเหลืออยู่ 30% ทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากถึง 10 ล้านเลขหมาย  เบื้องต้นจะเน้นทำตลาดที่กลุ่มลูกค้าภาครัฐ หรือขายพ่วงบริการมือถือกับบริการบรอดแบนด์เข้าด้วยกัน