นาฬิกาอัจฉริยะหลายรุ่นสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย รวมถึงสัญญาณชีพอื่นๆ หากนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถระบุการติดเชื้อโควิดก่อนที่จะแสดงอาการออกมาได้

ล่าสุดทางนักวิจัยจาก Icahn School of Medicine at Mount Sinai ในนิวยอร์กได้ทำการศึกษาเพื่อนำอุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้มาช่วยระบุการติดเชื้อก่อนที่อาการป่วยจะแสดงออกมา

การศึกษาครั้งนี้เน้นไปที่การวิเคราะห์มาตรวัดความแปรปวนอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate variability) หรือความแตกต่างของเวลาการเต้นหัวใจ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้  เพราะการเต้นของหัวใจจะเปลี่ยนไปเมื่อร่างกายมีการติดเชื้อ ซึ่งเราสามารถใช้ปัจจัยนี้มาช่วยพยากรณ์การติดเชื้อก่อนที่จะรู้ตัว
จากการศึกษาคนที่ติด COVID-19 พบว่ามีความแปรปวนอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำ อุปกรณ์อย่าง Apple Watch, Garmin และ Fitbit สามารถใช้พยากรณ์การติดเชื้อได้ก่อนอาการป่วยจะแสดงออกมาซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยไม่รู้ตัว
ทางนักวิจัยพบว่า Apple Watch สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการเต้นของหัวใจซึ่งเป็นสัญญาณบอกการติดเชื้อได้ล่วงหน้าถึง 7 วันก่อนที่อาการป่วยจะแสดงออกมา ซึ่งการทำสอบนี้ทำกับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์ 300 คนที่ใส่ Apple Watches เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนถึง 29 กันยายนปีที่แล้ว

ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นนึงจาก Stanford ศึกษาผู้ใส่  Garmin, Fitbit, Apple Watch และแบรนด์อื่นๆพบว่า 81% ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของการเต้นของหัวใจสูงสุด 9 วันครึ่งก่อนอาการป่วยจะเริ่มแสดงให้เห็น นักวิจัยพบว่าเมื่อนำข้อมูลจากนาฬิกามาวิเคราะห์ จะสามารถระบุตัวผู้ป่วยได้ถึง 2 ใน 3 ล่วงหน้าตั้งแต่ 4-7 วันก่อนอาการจะปรากฎออกมา นอกจากนั้นทางทีมงานยังสร้างระบบเตือนให้ผู้ใส่ได้รู้ตัวด้วยในกรณีที่พบความเสี่ยง เตือนให้กักตัวอยู่บ้านไม่ให้ออกไปแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว

ที่มา CBSNews