ฟันแท้จะไม่ได้มีแค่ชุดเดียวอีกต่อไป เพราะนักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นวิธีการทำให้ฟันแท้ที่หลุดออกไปงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการใช้ “แอนติบอดี”

จากความรู้ที่เราได้เรียนมาว่า ตลอดชีวิตมนุษย์จะมีฟันเพียงแค่ 2 ชุดเท่านั้น คือ ฟันน้ำนมและฟันแท้ โดยหลังจากที่ฟันน้ำนมหลุดออกก็จะมีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่ แต่ถ้าหากว่าฟันแท้เกิดหลุดออกไปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม นั่นหมายความว่าฟันแท้ซี่ใหม่ก็จะไม่มีโอกาสงอกขึ้นมาอีกแล้ว

การที่ฟันแท้ของมีมนุษย์ไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้มีสาเหตุมาจาก “ยีน USAG-1” ที่เป็นตัวยับยั้งไม่ให้ฟันแท้งอกขึ้นมาใหม่นั่นเอง นักวิทยาศาสตร์จึงไปทำการศึกษาและทดลอง ซึ่งผลปรากฎว่า หากปิดการทำงานของยีน USAG-1 โดยการใช้แอนติบอดี ฟันแท้ก็สามารถงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้

นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองปิดการทำงานของยีน USAG-1 ด้วยแอนติบอดีในหนูที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมไม่มีฟันแท้แต่กำเนิด ผลปรากฎว่า หนูเหล่านี้มีฟันที่งอกขึ้นมาครบถ้วนสมบูรณ์โดยไร้ผลข้างเคียงทุกตัว อีกทั้ง ยีนตัวนี้ยังสามารถส่งต่อให้กับลูกหนูเกิดใหม่ได้ด้วย ทำให้ผลการทดลองครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจมาก

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองนี้อยู่หลายครั้ง ซึ่งผลที่ได้ล้วนเป็นไปในทางบวก และในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการทดลองกับมนุษย์และเชื่อได้เลยว่าการทดลองครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ใส่ฟันปลอม คนที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้ต้องสูญเสียฟัน หรือคนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น

ที่มา Iflscience