ช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนคงวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว, กลับบ้านหรือไปเยี่ยมญาติที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิดระลอกใหม่ ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีมาตรการการรับมือและข้อกำหนดที่ต่างกัน เช่น การตรวจคัดกรองหรือมาตรการการกักตัวก่อนเข้าจังหวัด วันนี้ทาง Dailygizmo มีตัวช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลและเตรียมตัวล่วงหน้าได้ก่อน

ใครที่วางแผนเดินทางไปจังหวัดไหน แนะนำให้เข้าไปตรวจสอบที่เว็บศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อน (กดเข้าที่ shorturl.at/cjzVZ)  โดยเลือกไปที่หัวข้อ ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด

จากนั้นเราจะเห็นแผนที่ประเทศไทยปรากฎขึ้นมา ให้เราเลือกที่จังหวัดที่อยากทราบข้อมูล ก็จะเห็นข้อมูล ดังนี้

1.ประกาศ/จังหวัด ที่รวบรวมประกาศล่าสุดที่แต่ละจังหวัดประกาศออกมา ทั้งในเรื่องของ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่
2.มาตรการการเข้าออกจังหวัด รวมข้อมูลมาตรการการเข้าออกของแต่ละจังหวัด เช่น ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องปฏิบัติตัวอย่างไร มีการกักตัวกี่วัน
3.ข้อมูลสถานการณ์ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบัน จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ บอกทั้งจำนวนรวมและแยกเป็นรายอำเภอ
4.ช่องทางติดต่อ หน่วยงานของจังหวัดนั้นๆ เช่น Facebook และ LINE
5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด

ใครที่จะเดินทางไปจังหวัดไหน ลองศึกษาข้อมูลวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อค่ะ