Moderna ประกาศทดสอบฉีดวัคซีนชนิดใหม่เชิงคลินิกเฟส 1/2 กับคนจริงๆ จุดเด่นของวัคซีนตัวนี้ก็คือสามารถป้องกันได้ทั้ง RSV, ไข้หวัดใหญ่, COVID-19 และปอดอักเสบ (hMPV)

วัคซีนที่จะใช้ในการทดสอบเฟส 1/2 ก็คือ mRNA-1010 ซึ่งวัคซีนตัวนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้หลายโรคโดยเฉพาะโรคระบาดตามฤดูกาลอย่าง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่เกิดจากไวรัส H1N1 และ H3N2 รวมถึงไขวัดใหญ่สายพันธุ์ B

อาสาสมัครที่เข้ามารับการทดสอบฉีดวัคซีนนั้น จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยในเฟส 1/2 จะประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA-1010 ในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกัน, การเกิดปฏิกิริยาและความปลอดภัย ซึ่งตอนนี้มีคนสมัครเข้าร่วมทดสอบแล้วกว่า 180 คน

ปกติแล้ววัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนั้นประสิทธิภาพการป้องกันจะอยู่ที่ 40-60% ก็มีการตั้งความหวังว่าวัคซีน mRNA นั้นจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า การที่วัคซีนหนึ่งโดสสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หลายๆโรค เมื่อมารวมกับศักยภาพของ Moderna ที่มีกำลังผลิต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับไวรัสต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ที่มา Slashgear