นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้ทุกเรือนจำทั่วประเทศเพาะชำต้นกล้าและเร่งปลูกฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ว่างของแต่ละเรือนจำ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาทำเป็นยารักษาโรคโควิด-19 ซึ่งในอนาคตจะได้ผลผลิตจำนวนมาก โดยในระยะเริ่มต้นมีการผลิตยาฟ้าทะลายโจรโดยการนำแม่พิมพ์มาอัดใส่แคปซูล ภายในเดือนนี้กรมราชทัณฑ์จะผลิตได้ประมาณ 4 ล้านเม็ด แต่ในระยะต่อไปเมื่อมีฟ้าทะลายโจรมากพอ การผลิตด้วยมืออาจจะทำไม่ทัน

รมว.ยุติธรรม จึงมีแนวคิด ให้ ป.ป.ส. ซ่อมเครื่องปั๊มยาบ้า นำมาปรับปรุงพัฒนา และเปลี่ยนหัวตอกใหม่ ที่เป็นตรา ยธ. เพื่อป้องกันการปลอมปนออกมา รองรับการผลิตยาฟ้าทะลายโจร

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ให้ความเห็นว่า การนำเครื่องปั๊มยาบ้ามาดัดแปลงเป็นเครื่องปั๊มยาฟ้าทะลายโจร จะทำให้หนึ่งวันสามารถผลิตยาได้หลายแสนเม็ด ซึ่งจะทำให้เพียงพอต่อการใช้ในเรือนจำ และอาจจะสามารถแจกจ่ายให้ประชาชนได้ รวมทั้งอาจจะสามารถช่วยชาวบ้านผลิตไว้ใช้ได้อีกด้วย