หอการค้าไทยเสนอแนวทาง กรุงเทพ SandBox นำร่องภาคธุรกิจให้กลับมาเดินหน้าอีกครั้ง นำระบบดิจิทัล มาตรวจสอบสุขภาพผุ้ให้บริการและประชาชนที่เข้ามา เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้สถานบริการ

หนึ่งในความพยายามของภาคเอกชนคือการผลักดันให้ธุรกิจต่างๆกลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง เพราะนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังขับเคลื่อนไปได้  ล่าสุดทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เร่งหารือกับภาคเอกชนเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาไปยังภาครัฐ หนึ่งในนั้นคือการ นำเสนอโมเดล กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง

คลายล็อกธุรกิจ

สิ่งเร่งด่วนที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกคือ การคลายล็อกหลายๆธุรกิจให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง แม้สถานการณ์ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่ และการกระจายฉีดวัคซีนยังทำได้ไม่ตามเป้า ดังนั้นการกำหนดมาตรการแต่ละกลุ่มธุรกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญ  แยกเป็นการค้า การบริการและภาคการผลิต โดยแต่ละกลุ่มจะมีการจัดทำมาตรฐานกลางร่วมกัเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยร่วมทำงานร่วมกับ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข  อย่างการนำ SHA + (แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเพื่อป้องกันโควิด-19) มาใช้ การจัดทำ คู่มือสำหรับสถานประกอบการ เล็ก/กลาง/ใหญ่ ทั้งในแง่ของการเตรียมพร้อมพนักงาน สถานที่ จนไปถึงการคัดกรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

บัตรผ่านโควิดมาแน่

นำระบบ Digital Health Pass มาใช้ในการตรวจสอบประชาชนที่จะเข้ามาให้บริการ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเอ่ยถึง Thai Covid Pass ซึ่งจะใช้รับรองการฉีดวัคซีน นำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันก่อนเข้าใช้บริการสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ฟิตเนส ร้านอาหารติดแอร์ หากฉีดวัคซีนแล้วสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลย โดยระบบนั้นจะเชื่อมโยงกับระบบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะเป็นแอปหมอพร้อม หรือ MOPH IC (ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการให้บริการวัคซีนทั่วประเทศ) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล

กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์ ทดสอบมาตรฐานและนวัตกรรม

ทดสอบคลายล็อกเป็นรายธุรกิจก่อน เน้นกลุ่มที่มีความพร้อมก่อน รวมถึงการใช้บัตรผ่านโควิดนั้น จะเริ่มทดลองใช้งานในพื้นที่กทม.ก่อน หรือเรียกง่ายๆว่า กรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์ (Bangkok Sandbox) เพื่อศึกษาว่าเมื่อมีมาตรฐานกลางและเทคโนโลยีมาช่วยแล้ว กลุ่มธุรกิจไหนที่พร้อมเปิดให้บริการได้ก่อนอย่างเช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มร้านอาหาร เพื่อศึกษาการใช้งานจริง หลังจากนั้นจะนำผลที่ได้ ขยายผลไปยังกิจการและพื้นที่อื่นๆ

ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจาก ศบค.ก่อน

ที่มา ประชาชาติ , ไทยรัฐ