เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา Youtube ได้ออกประกาศ บล็อกคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาต่อต้านการฉีดวัคซีนทั้งหมด
ไม่ใช่แค่เรื่องวัคซีนโควิด-19 แต่ยังรวมไปถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนอื่นๆอีกด้วย ตัวอย่างคอนเทนต์
ที่จะไม่ผ่านกฎ Youtube อย่างเช่น คลิปการกล่าวอ้างว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทำให้มีบุตรยาก หรือการกล่าวอ้างว่าการฉีดวัคซีนจะมีผลข้างเคียงต่างๆ เป็นต้น

นโยบายนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
หากคุณกำลังจะโพสต์เนื้อหา อย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากเนื้อหานั้นมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตรายเกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติและมีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยกล่าวถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้

ความปลอดภัยของวัคซีน:
เนื้อหาที่อ้างว่าวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาว นอกเหนือจากผลข้างเคียงที่พบได้ยากซึ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ได้ระบุไว้

ประสิทธิภาพของวัคซีน: เนื้อหาที่อ้างว่าวัคซีนไม่ลดการแพร่เชื้อหรือติดเชื้อ

ส่วนผสมของวัคซีน: เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสารที่อยู่ในวัคซีน

ตัวอย่างเนื้อหาที่ YouTube ไม่อนุญาตมีดังนี้

การอ้างว่าวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาว เช่น มะเร็ง โรคเบาหวาน ผลข้างเคียงระยะยาวอื่นๆ
การอ้างว่าวัคซีนไม่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
การอ้างว่าวัคซีนมีสารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการส่วนผสมของวัคซีน เช่น สารชีวภาพจากทารกในครรภ์ (เช่น เนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ เซลล์เพาะเลี้ยงของทารกในครรภ์) หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
การอ้างว่าวัคซีนมีสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดตามหรือระบุตัวตนของผู้ที่ได้รับวัคซีน
การอ้างว่าวัคซีนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ที่ได้รับวัคซีน
การอ้างว่าวัคซีน MMR ทำให้เกิดภาวะออทิสติก
การอ้างว่าวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดจำนวนประชากร
การอ้างว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดทำให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาว เช่น มีบุตรยาก
การอ้างว่าวัคซีน HPV ทำให้เกิดผลข้างเคียงระยะยาว เช่น เป็นอัมพาต

หากมีการละเมิดนโยบายนี้ เราจะนำเนื้อหาที่ละเมิดออกและส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ หากนี่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนครั้งแรก คุณอาจจะได้รับคำเตือนโดยไม่มีการลงโทษในช่อง แต่หากไม่ใช่ครั้งแรก เราอาจออกประกาศเตือนให้กับช่องของคุณ หากได้รับประกาศเตือนครบ 3 ครั้งภายใน 90 วัน ช่องของคุณจะถูกปิดลงทันที

ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

https://support.google.com/youtube/answer/11161123