หลังจากที่ยืดเยื้อมานาน วันนี้ทางเว็บกลต.ได้ประกาศได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าทาง SCB X ยกเลิกดีลซื้อ Bitkub หลังแก้ปัญหาตามกลต.ไม่สำเร็จ

หลังจากที่ก่อนหน้าน้ทางบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS บริษัทย่อยในเครือของ บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อหุ้น  51% ในบริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“Bitkub”) ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 17,850 ล้านบาท มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่เนื่องจากปัญหาบางอย่างทำให้ดีลนี้ถูกเลื่อนมาตลอด

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bikub ในอีกหลายด้าน

แม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกมาทำให้ราคาเหรียญของ Bitkub หล่นไปที่ 61 บาท จากช่วงเช้าที่ราคาอยู่ที่ราวๆ 72 บาท

ที่มา https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=16613846346941