แว่น X-ray vision มองผ่านวัตถุ อาจจะไม่ใช่แค่ภาพยนตร์อีกต่อไป เมื่อนักวิจัย MIT คิดค้นแว่น X-Ray มองทะลุวัตถุได้ด้วยเทคโนโลยี AR เผยให้เห็นสิ่งของที่ซ่อนอยู่

แว่นตานี้มีชื่อว่า ‘X-AR’ headset เป็นการเอาแว่นตา Hololens มาต่อยอด ด้วยการใส่ computer vision และ wireless perception เข้าไปเพื่อให้ผู้ใส่สามารถค้นหาสิ่งของที่ต้องการได้อัตโนมัติ แม้จะอยู่ในกล่องหรือมีของอย่างอื่นบังอยู่ก็ตาม

หลักการทำงานเขาไม่ได้ใช้คลื่น X-ray แต่เปลี่ยนมาใช้คลื่นวิทยุแทน ซึ่งมันจะสามารถวิ่งผ่านวัสดุทั่วไปอย่างไม้ ,ลังกระดาษ และพลาสติกได้ เพื่อค้นหาตำแหน่งของของที่ซ่อนอยู่ได้ แต่ระบบนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อของที่ซ่อนอยู่นั้นติดแท็ก RFID เพื่อให้ส่งสัญญาณกลับไปยังเสาอากาศบนแว่นตาได้

เมื่อแว่นตารับสัญญาณวิทยุที่สะท้อนกลับมาก็จะแปลงข้อมูลที่ได้ให้เป็น AR ซ้อนทับลงบนโลกแห่งความจริง ชี้บอกตำแหน่งและบอกข้อมูลว่าสิ่งนั้นคืออะไร ทำให้เราหยิบของที่ต้องการได้ถูกชิ้น ซึ่งการทดสอบพบว่าตำแหน่งมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ไม่เกิน 9.8 เซนติเมตร และสามาระบุของได้อย่างแม่นยำถึง 96%
ทางทีมวิจัยเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม e-commerce โดยเฉพาะคลังสินค้าที่ช่วยให้ระบุสิ่งขงอที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา https://designtaxi.com/news/422495/MIT-Scientists-Develop-X-Ray-Vision-Headset-That-Lets-You-See-Through-Objects/