ใครที่ใช้งานเว็บไซต์แล้วต้องแปลภาษาเป็นประจำ ตอนนี้ Google Translate เพิ่มความสามารถใหม่ ช่วยแปลข้อความที่อยู่ในรูปภาพได้แล้ว ซึ่งใช้เทคโนโลยี AR แบบเดียวกับ Google Lens

การใช้งานให้เราเข้าไปที่เว็บ  Google Translate เราจะเห็นตัวเลือกด้านบนเพิ่มขึ้นมา เลือกได้ตั้งแต่ ข้อความ รูปภาพ เอกสารและเว็บไซต์ ซึ่งเบื้องหลังก็คือเทคโนโลยี AR ที่ช่วยแปลภาษาแบบ real-time บนสมาร์ตโฟน

ให้เราเลือกที่แท็บรูปภาพ จากนั้นอัปโหลดรูปที่ต้องการแปลขึ้นไป จากนั้นก็รอ AI ประมวลผลออกมาโดยจะซ้อนทับข้อความที่แปลลงไปยังข้อความเดิม ซึ่งตอนนี้ระบบจะตรวจภาษาบนภาพได้ 113 ภาษา แล้วเลือกแปลออกมาได้ 133 ภาษาที่ต้องการ

ที่น่าสนใจคือด้านล่างของ เว็บ “Lens translate” ซึ่งบ่งบอกว่าทาง Google เองก็เริ่มทำแบรนด์ ซึ่งมันใช้เทคโนโลยี AR ที่สนับสนุนโดย generative adversarial networks (GAN) มาช่วยในการแปลภาษานั่นเอง ในช่วงหลังๆเราจะเห็นว่า Google เริ่มเอา AI มาใส่ในบริการของตัวเองมากขึ้น อย่าง Magic Eraser ที่ตอนนี้สามารถใช้งานผ่านแอป Google Photos ได้แล้ว

ที่มา https://www.engadget.com/google-can-now-translate-text-from-images-on-the-web-175029857.html