ใครที่ตั้งรหัสผ่านแบบเดาได้ง่ายๆต้องระวังตัวให้ดี เพราะตอนนี้มีเครื่องมือในการเดารหัสผ่านได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที ส่วนอีก 65% ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็เจาะได้สำเร็จ

นี่คือการทดลองของ Home Security Heroes บริษัทด้านความปลอดภัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ PassGAN เครื่องมือเจาะรหัสผ่านที่ใช้ประโยชน์จาก neural networks 2 เครือข่าย ตัวแรกถูกสอนถึงการสร้างรหัสผ่านและอีกตัวที่ถูกสอนให้แยกระหว่างรหัสผ่านปลอมและรหัสผ่านจริงที่หลุดรอดออกมาก่อนหน้านี้ เมื่อรวมการฝึกสอนทั้งสองด้านเข้าด้วยกันทำให้มันคาดเดารหัสผ่านที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น

ในการทดสอบ PassGAN ได้ป้อนรหัสผ่าน 15 ล้านรหัสที่หลุดมาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งรหัสผ่านนั้นมีความยาวตั้งแต่ 4-18 ตัวอักษร ผลที่ได้ตามคาดคือ รหัสที่สั้นจะถูกคำนวณได้อย่างรวดเร็วกว่ารหัสที่ยาว รหัสที่ซับซ้อนน้อยกว่าจะเจาะได้เร็วกว่า ในภาพรวมรหัสทั่วไป 51% ถูกเจาะสำเร็จในเวลาไม่ถึง 1 นาที

จากผลลัพธ์ที่ได้ ทาง Home Security Heroes ก็ให้คำแนะนำหลายข้อ เช่น อย่าใช้รหัสผ่านซ้ำกันกับหลายบริการ, พยายามเปลี่ยนหรัสผ่านเป็นประจำ และควรตั้งรหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย 15 ตัวอักษรที่ประกอบด้วยตัวเลข ตัวพิมพ์เล้ก พิมพ์ใหญ่และสัญลักษณ์เพื่อให้เดาได้ยากขึ้น

ที่มา PC World