หนึ่งในเป้าหมายหลักของ Twitter คือ การเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ปราศจากการเซนเซอร์ ล่าสุดมีการปรับกฎใหม่ ติดป้ายทวีตทำผิดกฎการใช้งานและ ลดการมองเห็นแทนการแบน

ทางทวิตเตอร์ได้อัปเดตนโยบายการใช้งานใหม่เพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดกฎนั้น จะมีการจำกัดการมองเห็นให้น้อยลงผ่าน visibility filtering แทนการลบทิ้งแบบเดิม นอกจากนั้นจะมีการเริ่มปิดป้ายให้คนอื่นๆเห็นว่าทวีตนั้นมีการละเมิดกฎด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อความที่สร้างความเกลียดชัง การยุยงส่งเสริมในทางที่ผิด
ให้ทั้งเจ้าของทวีตและผู้ใช้คนอื่นๆได้เห็น

ส่วนเจ้าของทวีตที่ละเมิดกฎนั้น สามารถยื่นคำร้องกลับมาได้ในกรณีที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดกฎ ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานว่าทวีตนั้นจะถูกยกเลิกกาลงโทษหรือไม่

ที่มา https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2023/freedom-of-speech-not-reach-an-update-on-our-enforcement-philosophy