ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ทีมนักกีฬาฟุตบอลโดรน (Drone Soccer) ไทยที่ได้ทำการคัดเลือกและฝึกฝนจากสมาคมโดรนซอกเกอร์ประเทศไทย  จะได้มีโอกาสเข้าร่วมชิงแชมป์โลกในรายการ FIDA Drone Soccer World Championship 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกที่นักกีฬาฟุตบอลโดรนจะต้องแข่งขันกับทีมนักกีฬาจากทั่วโลกในรูปแบบรุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางโดรนขนาด 40 ซม. และรุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางโดรน 20 ซม.  โดยมีประเทศที่เข้ารวมแข่งขันชิงชนะเลิศจำนวน 10 ประเทศคือ เกาหลีใต้, ไทย, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส , สหรัฐอเมริกา , สิงคโปร์, โมรอคโค, มาเลเซีย, สเปน

นายจรรยวรรธน์ ชาติอนุลักษณ์ นายกสมาคมโดรนซอกเกอร์ประเทศไทยได้กล่าวว่า “การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลโดรนไทยไปเข้าแข่งขัน FIDA Drone Soccer World Championship 2023 เป็นการยืนยันว่าทีมนักกีฬาฟุตบอลโดรนไทยเป็นทีมที่มีความสามารถและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก” โดยมีรายนามนักกีฬาดังต่อไปนี้

นายณัฐพล อ่อนมา ( หัวหน้า Staff Coach ผู้ฝึกซ้อม )

  1. รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางโดรน 20 cm

1. นายสรัณย์ อินทรภู

2. เด็กชายธรรมบุญ บุญอำพล

3. นางสาวเจนจิรา ราชพรหมมา

4. นางสาวธัญญารัตน์ ศุภสีห์

5. นายศิวนนท์ จันทร์เพ็ชร

  1. รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางโดรน 40 cm

1. เด็กหญิงณิรชา อ่อนมา

2. เด็กหญิงพัชรา ร่มโพธิ์ชี

3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ชูตระกูล

4. เด็กชายทาวัต สายสุทัศน์

5. เด็กชายอภิวิชญ์ ปินตา

 เพื่อให้ทีมนักกีฬามีความพร้อมและสามารถแข่งขันได้อย่างดีที่สุดใน FIDA Drone Soccer World Championship 2023 ทีมนักกีฬาฟุตบอลโดรนไทยจะได้รับการสนับสนุนจากองค์ต่างๆทั้งรัฐและเอกชนชั้นนำดังต่อไปนี้ 

  • DEPA, GISTDA, TRD, CATC, APP Development, MTXR, Drone Academy Thailand,
    Thai IoT Association ,TalentD, Thairath Online, Thaiskyvision, Kungmagic

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามการแข่งขัน FIDA Drone Soccer World Championship 2023 สามารถชมการแข่งขันได้ที่ drone.or.th ของสมาคมโดรนซอกเกอร์ประเทศไทย โดย

การแข่งขัน Drone Soccer ในเกาหลีนั้นมีมานานตั้งแต่ 2019 แล้วแต่ FIDA Drone Soccer World Championship 2023 เป็นการแข่งขันครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลี โดยเป็นการรวมตัวของนักกีฬาฟุตบอลโดรนจากทั่วโลกเข้ามาแข่งขันกัน เป็นทั้งการแข่งขันระดับโลกและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลโดรนจากทั่วโลก

ทีมนักกีฬาฟุตบอลโดรนไทยได้ฝึกฝนและเตรียมตัวอย่างดีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน FIDA Drone Soccer World Championship 2023 และต้องการแสดงความสามารถและความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับโลกนี้”

นอกจากนี้ สมาคมโดรนซอกเกอร์ประเทศไทยยังมีแผนจัดการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อสร้างความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้งานโดรนในทุกๆ กลุ่มผู้คน โดยมีแผนการจัดแข่งขันระดับชาติ ในภาคต่อไป

สำหรับนักกีฬาฟุตบอลโดรนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dronexr.org/dronesoccerworldcup2023  หรือติดตามผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของสมาคมโดรนซอกเกอร์ประเทศไทย OpenChat. http://tiny.cc/dronesoccer2023