เมืองใหญ่ทั่วโลกต่างประสบปัญหามลพิษในอากาศ แต่จะดีแค่ไหนถ้าถนนช่วยแก้ปัญหานี้ไดเ เมื่อวิศวกรจากเกาหลีใต้คิดค้นคอนกรีตชนิดพิเศษ ช่วยลดมลพิษในอากาศภายในอุโมงได้

นี่คือผลงานของ Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) พัฒนาคอนกรีตชนิดพิเศษที่สามารถช่วยฟอกอากาศได้ ซึ่งความพิเศษอยู๋ที่สารเคลือบผิวหน้าที่เป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่เมื่อทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์แล้วจะสร้างโมเลกุลชื่อว่า reactive oxygen species (ROS) ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้มลพิษในอากาศอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds; VOCs) เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์และแอมโมเนีย ให้แตกตัว รวมถึงป้องกันไม่ให้รวมตัวกันกลายเป็นฝุ่นละออง

การทดสอบนั้นเขานำไปทดสอบในอุโมงรถยนต์ที่ระดับมลพิษค่อนข้างสูงเพราะอากาศถ่ายเทลำบาก โดยได้มีการติดตั้งหลอดไฟที่จำลองแสงอาทิตย์เข้าไปที่กำแพงเพื่อใช้เปิดปิดการทำงานของคอนกรีตนี้

ทางทีมวิจัยพบว่าระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลง 18% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยผลพลอยได้จากปฏิกิริยานี้จะได้เกลือออกมา ซึ่งเกลือเหล่านี้จะถูกชะล้างออกไปเมื่อฝนตก ที่น่าสนใจคือคอนกรีตนี้ยังดูแลรักษาน้อยเมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือพยายามพัฒนาต่อเพื่อให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและวางขายเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งคอนนี้สามารถลดไนโตรเจนออกไซด์ได้ 45% หากทำงานร่วมกับกราฟีนประสิทธิภาพจะเพิ่มเป็น 70%

ที่มา https://newatlas.com/materials/light-activated-concrete-air-pollution-tunnel/?utm_source=DesignTAXI&utm_medium=DesignTAXI&utm_term=DesignTAXI&utm_content=DesignTAXI&utm_campaign=DesignTAXI