ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนอาจจะต้องเปลี่ยนดีไซน์ของสมาร์ตโฟนใหม่ ให้ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แทน เพราะทาง EU เพิ่งผ่านกฎหมายใหม่ซึ่งครอบคลุมการออกแบบและผลิตสมาร์ตโฟน จนไปถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในสหภาพยุโรป

ปัจจุบันแบตเตอรี่นั้นจะถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาโดยผู้ผลิต ถ้าหากต้องการแกะออกมาจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นกฎใหม่นี้ออกมาเพื่อบังคับให้ผู้ผลิตเปลี่ยนดีไซน์และการออกแบบใหม่ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทั่วไปมากขึ้น

ตามกฎหมายใหม่นั้น แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดมากกว่า 2kWh จะต้องประกาศ carbon footprint, ติดฉลากและมี digital passport ส่วนอุปกรณ์อย่างสมาร์ตโฟน กล้อง และแท็บเล็ตจะต้องมีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จากการรายงานของสื่อต่างๆบอกว่ากฎใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในปี 2027 แต่ก็อาจจะเลื่อนออกไปอีกถ้าหากผู้ผลิตสมาร์ตโฟนไม่เอาด้วย

หนึ่งในนั้นคือ Apple ที่มองว่ากฎใหม่นี้ส่งผลกระทบแบบเดียวกับกฎหมายก่อนหน้านี้ที่บังคับให้อุปกรณ์ใช้พอร์ตมาตรฐานเดียวกัน จนทำให้ Apple ต้องเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning มาเป็น USB-C ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 15 ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้

เป้าหมายของกฎใหม่นี้เพื่อให้การเก็บขยะจากแบตเตอรี่เก่าทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงการรีไซเคิลวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2031 นั้นจะต้องเก็บขขยะจากแบตเตอรี่ให้ได้ 61% และนำวัสดุจากแบตเตอรี่เก่า 95% กลับมาใช้ใหม่ นอจกานั้นทาง European Parliament เตรียมพิจารณาเลิกใช้แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้ คาดว่าจะประกาศใช้ภายใน 31 ธันวาคม 2030

ที่มา https://www.wionews.com/technology/eu-to-force-smartphone-manufacturers-to-provide-user-replaceable-batteries-by-2027-606277