Apple Store ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ “Today at Apple นักเล่าเรื่องกรุงเทพ” ชวนนักเล่าเรื่องวัย 16-22 ปีมาเติมเต็มความฝันสู่การเป็นคนทำหนัง พร้อมถ่ายทอดผลงานสะท้อนตัวตนผ่านหนังสั้นในหัวข้อ “กรุงเทพฯ ของเรา เรื่องราวของเรา”

โดยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ศาตร์และศิลป์แห่งการทำหนังด้วยเทคโนโลยีของ Apple จากผู้กำกับชั้นแนวหน้า ผ่านกิจกรรม Today at Apple เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 30 กันยายน 2023 ผู้กำกับมากความสามารถที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำแนะนำในการทำหนังได้แก่ มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, เต๋อ-นวพล ธำรงค์รัตนฤทธิ์, วรรณแวว-แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ และปรัชญา ปิ่นแก้วผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2023 เวลา 18.00 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมฟรีได้ที่ http://apple.co/storytellers-of-bk