หนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ของ iPhone 15 Pro และ ‌iPhone 15 Pro‌ Max. คือเปลี่ยนปุ่ม Mute มาเป็นปุ่ม Action ที่ตั้งค่าการทำงานได้ว่าจะให้ใช้งานอะไร ล่าสุดมีนักพัฒนาตาดีค้นพบโค้ดใน iOS 17 เผยข้อมูลปุ่ม Action บน iPhone 15 สั่งงานอะไรได้บ้าง

iPhone 15 Pro Two Volume Buttons and Titanium Feature Blue Green


ปุ่ม Action จะมีการทำงานเหมือนกับ Apple Watch Ultra แต่จะเน้นไปที่การใช้งานมือถือมากกว่า ซึ่งปุ่มนี้จะมาแทนปุ่ม Mute บน iPhone 15 Pro และ ‌iPhone 15 Pro‌ Max โดยเปิดให้เราตั้งค่าคำสั่งที่เราต้องการใช้งานได้

จากโค้ดใน ‌iOS 17‌ beta 4 นั้นปุ่ม Action นั้นจะตั้งค่าทำงานได้ 9 รูปแบบต่างกัน ดังนี้

  • Accessibility: คาดว่าจะเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์การเข้าถึง (accessibility) เช่น VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch เป็นต้น
  • Shortcuts: เปิดให้เราสั่งงาน shortcut ที่เราสร้างขึ้นหรือดาวน์โหลดมา เช่น ส่งข้อความ เล่น playlist หรือควบคุมอุปกรณ์สมาร์ตโฮม
  • Silent Mode: จะเหมือนปุ่ม Mute รุ่นเก่า คือ เปิดปิดเสียงหรือการแจ้งเตือน
  • Camera: สั่งเปิดกล้อง เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ
  • Flashlight: สั่งเปิดปิดไฟฉาย
  • Focus: สั่งเปิดปิดโหมด Focus
  • Magnifier: เปิดใช้งานแอป Magnifier เพื่อใช้กล้องแทนแว่นขยายในการซูมข้อความหรือวัตถุที่มีขนาดเล็ก
  • Translate: เปิดแอป Translate เพื่อแปลข้อความหรือเสียงพูด
  • Voice Memos: สั่งเพิ่ม/หยุดการอัดเสียงของแอป Voice Memos

ที่มา https://www.macrumors.com/2023/07/26/ios-17-beta-action-button-iphone-15-pro/