ทรูประกาศความร่วมมือกับ สมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) เป็นพันธมิตรรายแรกในไทยเพื่อพัฒนา Mobile Network Open APIs หรือเครือข่ายแบบเปิดบนมาตรฐานระดับโลก เพื่อพลิกโฉมระบบเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือ ปูทางสู่นวัตกรรมดิจิทัลที่หลากหลาย

ทรู ตอกย้ำวิสัยทัศน์บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี ประกาศ ความร่วมมือกับ สมาคมจีเอสเอ็ม (GSM Association หรือ GSMA) ขึ้นแท่นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย ที่เป็นพันธมิตร GSMA Open Cateway พัฒนา API เครือข่ายแบบเปิด หรือ Mobile Network Open APIs ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย 31 รายทั่วโลก เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงและโต้ตอบกับฟังก์ชันและข้อมูลของเครือข่ายทรูได้แบบเรียลไทม์ผ่าน Open APIs มาตรฐานโลก ชูศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล ยกระดับความสามารถของเครือข่ายก้าวล้ำไปอีกขั้น พร้อมต่อยอดนวัตกรรมบริการดิจิทัลอีกหลากหลาย ที่จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ใหม่ของธุรกิจโทรคมนาคม สนับสนุนองค์กรธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนปูทางความร่วมมือในการทำงานและร่วมพัฒนาบริการดิจิทัล กับเหล่าสตาร์ทอัปและนักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคซัน ทั่วทุกมุมโลก เพื่อส่งต่อประโยชน์และประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นายจูเลียน กอร์แมน หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปชิฟิก สมาคมจีเอสเอ็ม กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ได้ ร่วมงานกับทรู และขอต้อนรับพันธมิตรใหม่ภายใต้ความร่วมมือ GSMA Open Gateway ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริการดิจิทัลและโมบายล์แอปพลิเคชันต่างๆ (Mobile apps) โดยภูมิภาคเอเชียแปริฟิกเป็นตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก การผสานความร่วมมือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียกับพันธมิตรรายอื่นๆทั่วโลก จะยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้สามารถพัฒนาและส่งมอบบริการดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยสูตลาดได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงฐานผู้ใช้บริการได้กว้างมากขึ้นทั่วโลก อีกทั้งยังปลคล็อกการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต จากการเชื่อมต่อผ่านเครือช่าย 5G ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการลงทุนในอนาคต และส่งต่อประโยชน์ใหม่ๆออกไปในวงกว้างอย่างทั่วถึง

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นวัตกรรม Mobile Network Open APIs เป็นระบบเครือข่ายยุคใหม่ที่จะพลิกมิติอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือสามารถยกระดับเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่โอกาสการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) และ ทรู ในการพัฒนา Mobile Network Open APIs ร่วมกับ 31 ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือระดับโลก จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นก้าวที่สำคัญ สะท้อนวิสัยทัศน์ของทรู ผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานี (Telecom-Tech Company) ที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการเครือข่าย และต้องขอบคุณสมาคมจีเอสเอ็มที่ต้อนรับทรูในฐานะพันธมิตร GSMA Open Gateway รายแรกในประเทศไทย ด้วยความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลที่แข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพในการยกระดับความสามารถของเครือข่ายเทียบชั้นระดับสากล ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) จากการผสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เครือข่ายสตาร์ทอัป ผู้ประกอบการธุรกิจเทค และเหล่านักพัฒนาชอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัย และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดย Mobile Network Open APIS จะช่วยให้สตาร์ทอัปและเหล่านักพัฒนาฯทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถเชื่อมต่อฟังก์ชัน แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆกับเครือข่ายทรู ด้วย API มาตรฐานเดียวกันกับผู้ให้บริการเครือข่ายอื่นๆทั่วโลก เอื้อต่อการเติบโตขยายธุรกิจในประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพองค์กรธุรกิจให้สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรงใจมากยิ่งขึ้นด้วย

รู้จัก API เครือข่ายแบบเปิด โอกาสสร้างรายได้รูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

API เครือข่ายแบบเปิด (Mobile Network Open APIS) ภายใต้กรอบความร่วมมือ GSMA Open Gateway เกิดจากพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือชั้นนำทั่วโลก ที่เปีดให้นักพัฒนาฯ หรือองค์กรต่างๆ เช้าถึงและโต้ตอบกับฟังก์ชันและข้อมูลของเครือข่ายผู้ให้บริการได้ด้วย APIs เดียวกัน สามารถเชื่อมต่อและรองรับนวัตกรรมบริการดิจิทัลที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้ใหมสำหรับธุรกิจโทรคมนาคม อีกทั้งยังสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล

  • ส่งเสริมนักพัฒนาฯ และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่สามารถทำงานได้ราบรื่นบนเครือข่ายมือถือต่างๆ ทั่วโลกด้วย Open APIs ที่เป็นสากล และช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้แอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้น
  • สนับสนุนนวัตกรรมและการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัล จากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและเหล่านักพัฒนาหรือองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และยังเป็นโอกาสของผู้ให้บริการเครือช่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลเชิงลึก

8 Network APIs ภายใต้กรอบความร่วมมือ GSMA Open Gateway

Network Open APIs ที่มีการคิดค้นและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรของ GSMA มีการเริ่มใช้งานแล้ว 8 Network APIs ได้แก่ SIM Swap, Quality on Demand, Device Status, Number Verification, Simply Edge Discovery, One Time Password SMS, Carrier Billing – Check Out และ Device Location ระดับโลกเหล่านี้มาให้บริการในประเทศไทย โดยทรูจะนำ Network Open APls เพื่อให้องค์กรธุรกิจและนักพัฒนาฯสามารถเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของทรูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ยังจะร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำทั่วโลก ในการพัฒนา Network Open APIs ใหม่ๆ เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลกให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของ ลูกค้าและสร้างอนาคตของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน