FBI ออกมาแจ้งเตือน หลังพบแฮกเกอร์ใช้ generative AI อย่าง ChatGPT มาช่วยเขียนโค้ด สร้างมัลแวร์เพื่อโจมตีผู้ใช้มากขึ้น

FBI เริ่มเป็นกังวลในประเด็นนี้ด้วยการเรียกนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายถึงการใช้ AI chatbots สำหรับการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ที่พบว่ามีจำนวนมากขึ้นทั้งการหลอกลวงและฉ้อโกง ทาง FBI คาดการณ์ว่าเทรนด์การปรับใช้ AI จะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเป็นเครื่องมือเสริมจากอาชกรรมปกติ เช่น AI voice generators ปลอมเสียงเป็นคนรู้จักของเหยื่อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฮกเกอร์เอาเครื่องมืออย่าง ChatGPT มาใช้สร้างมัลแวร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง Checkpoint บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ค้นพบว่าแฮกเกอร์ใช้ chatbot API เพื่อสร้างโค้ดมัลแวร์ จากนั้นก็แพร่กระจายโค้ดได้อย่างรวดเร็วแค่ปลายนิ้ว

แน่นอนว่าตอนนี้ FBI ตกอยู่ในสถายการณ์ที่ยากลำบาก เพราะตอนนี้ AI ถูกนำมาใช้งานอย่างมาก แถมแฮกเกอร์ยังสามารถเลือกใช้โค้ดที่มีประสิทธิภาพที่สุดได้ เพราะมันใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่าที่หลุดออกมา รวมถึงงานวิจัยแบบ open-source

การสร้างมัลแวร์ก็ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ด นั่นทำให้เกิดนักเขียนมัลแวร์มือใหม่อย่างรวดเร็ว แม้ตอนคุณภาพและความอันตรายเหล่านี้จะยังต่ำอู้ แต่ในอนาคตถ้ามันเรียนรู้จนเก่งขึ้นก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามไปด้วย

ที่มา https://www.digitaltrends.com/computing/hackers-using-ai-chatgpt-to-create-malware/