ทุกวันนี้ หลายคนเริ่มใช้ AI มาทำงานหลายอย่างแทนคน ล่าสุดทาง LinkedIn ได้เผยผลสำรวจพบว่า คนสิงคโปร์ประยุกต์ใช้ AI ได้เร็วสุดในโลก

รายงานนี้มีชื่อว่า The Global Future of Work Report: State of AI @ Work ผลการศึกษาพบว่า คนสิงคโปร์ที่มีบัญชีบน LinkedIn เพิ่มทักษะ AI อย่างน้อย 2 ทักษะเข้าไปในโปรไฟล์ของตัวเอง เรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าเมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อมกราคมปี 2016 แต่ถ้าเทียบทั้งโลกแล้วจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 8 เท่า

รายงานนี้พบว่า AI กำลังมาเปลี่ยนตลาดแรงงาน โดยบริษัทต่างๆเริ่มมองหาพนักงานที่มีทักษะด้าน AI มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น มาการโพสต์รับสมัครงานที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ GPT หรือ ChatGPT เพิ่มขึ้น 21 เท่า นับตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2022.

ในสิงคโปร์เอง ก็มีการจ้างงานเกี่ยวกับ AI เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 2022 ขณะเดียวกันแรงงานจำนวนมากขึ้นเลือกเพิ่มทักษะ AI เพื่อให้หน้าที่การทำงานเติบโตขึ้น ถ้ามองไปในระดับโลกพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2023 มีการเพิ่มคีย์เวิร์ด generative AI ไปยังโปรไฟล์สมัครงานเพิ่มขึ้น 75% เทียบเดือนต่อเดือน

ส่วนแรงงานที่มีทักษะด้าน AI ระหว่างปี 2016-2022 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสิงคโปร์โตมากที่สุดถึง 565% ตามมาด้วยออสเตรเลีย 527% , อินเดีย 487% และญี่ปุ่น 334%

กลุ่มงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์ก็มี วิศวกรด้าน algorithm, นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้เชี่ยวชาญด้าน data science และวิศวกรด้าน machine learning ส่วนทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่โตเร็วสุดในปี 2022 ก็คือ natural language processing (NLP), computer vision, PyTorch, deep learning และ TensorFlow.

รายงานสรุปว่า AI ยังคงกําหนดทักษะที่จําเป็นในยุคใหม่ของการทํางาน ทั่วโลกทักษะที่จําเป็นสําหรับงานมีการเปลี่ยนแปลง 25 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2015 ด้วย AI ที่เร่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้พนักงานสามารถคาดหวังว่างานของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นโดยเข้าถึงอย่างน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030.

ที่มา https://sea.mashable.com/tech/26270/singaporean-professionals-adopting-ai-the-fastest-globally-linkedin-report-says