Meta อัปเดตระบบอัตลักษณ์ของ Facebook ใหม่ปรับโลโก้ให้มีสีน้ำเงินเข้มขึ้น เพื่อให้ตัว F โดดเด่นขึ้น

ทาง Meta อธิบายว่าการปรับดีไซน์ในครั้งนี้เพื่อทำให้โลโก้ของ Facebook ดูโดดเด่นขึ้น ซึ่งจะกลมกลืนกับดีไซน์ขององค์ประกอบต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแอป การทำให้โลโก้สีเข้มขึ้น จำให้เห็นชัดขึ้นเวลาใช้งาน รวมถึงตัว f ที่ตัดด้วยสีขาวจะโดดเด่นออกมา

A GIF showing different Facebook logos.

ส่วนตัวอักษรของ Facebook ก็มีการอัปเดต ด้วยการใช้ฟ้อนต์ Facebook Sans ที่ออกแบบเอง ซึ่งตัวอักษรและโลโก้ใหม่นี้จะมีสีที่เหมือนกันเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของอัตลักษณ์

Images showing the Facebook wordmark and other Facebook design tweaks.

นอกจากนั้นในส่วนของ Reactions เองก็มีการเอาโทนสีนำเงินใหม่เข้าไปใช้ด้วย Meta มีแผนเพิ่มเติมในการปรับโฉม Facebook ซึ่งนี่เป็นแค่เฟสแรกเท่านั้นในการปรับอัตลักษณ์ใหม่

A GIF showing Meta’s new Reactions for Facebook.

ที่มา https://www.theverge.com/2023/9/20/23883126/meta-facebook-changed-logo-design-wordmark-reactions