อีกหนึ่งข้อดีของพอร์ต USB-C บน iPhone 15 คือรองรับอแดปเตอร์ Ethernet เชื่อมต่อเน็ตเร็วขึ้นกว่า Wi-Fi

iPhone 15 Pro Ethernet


ทาง Apple ได้ยืนยันข้อมูลนี้ผ่านเอกสารสนับสนุน ว่าอแดปเตอร์ USB to Ethernet รองรับการใช้งานกับ iPhone 15 ทุกรุ่น เมื่อเราเชื่อมต่อสาย LAN แล้ว เราจะพบเมนู Ethernet ที่ถูกซ่อนไว้ปรากฎบนหน้าการตั้งค่า พร้อมข้อมูล IP รวมถึงตัวเลือกการตั้งค่า

ในการทดสอบ iPhone 15 Pro พบว่าสามารถต่อสาย LAN ที่ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดมากกว่า 800 Mbps เมื่อทดสอบด้วย speed test.

iPhone 15 Pro Ethernet Setting


เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากพอร์ต USB-C ใน iPhone 15 เวลาที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ช่วยให้เสร็จเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับพอร์ต Lightning เวลาที่เชื่อมต่ออแดปเตอร์ Ethernet

ที่มา https://www.macrumors.com/2023/09/22/iphone-15-usb-c-to-ethernet/