อีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการแพทย์และ AI เมื่อ Klick Labs สามารถพัฒนา AI ที่วินิจฉัยเบาหวานระดับ 2 จากเสียงพูดได้

งานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร “Mayo Clinic Proceedings: Digital Health.” ซึ่งเขาทำการวิเคราะห์เสียงที่บันทึกมา เพื่อตรวจหาภาวะเบาหวาน ผลพบว่า AI สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำถึง 89% ในกรณีที่เป็นเพศหญิง ส่วนเพศชายความแม่นยำอยู่ที่ 86%

Jaycee Kaufman, ทางผู้นำการวิจัยเน้นโชว์เคสการค้นพบว่า มีความแตกต่างเรื่องเสียงระหว่างคนปกติและผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว

จากการศึกษาผู้ป่วย 267 คน ที่มีทั้งคนปกติและคนที่ป่วยเป็นเบาหวานระดับ 2 โดยก่อนทดสอบนั้นจะมีการให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ น้ำหนักและส่วนสูง จากนั้นจะให้บันทึกเสียงผ่านสมาร์ตโฟนวันละ 6 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน มีไฟล์เสียมากกว่า 18,000 ไฟล์ที่ถูกนำมาวิเคราะห์ พบว่ามีฟีเจอร์ของเสียง 14 จุดที่แตกต่างกันระหว่างคนปกติและคนที่ป่วยเป็นเบาหวาน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็มี signal processing เพื่อตรวจจับเสียงสูงต่ำที่แตกต่างกัน จนไปถึงระดับหูของคนไม่ได้ยิน ซึ่งใช้เป็นเบาะแสในการตรวจจับเบาหวาน ได้แม่นยำขึ้น

เทคโนโลยีนี้จะทำให้คนเข้าถึงการประเมินความเสี่ยงได้ง่าย ในราคาที่ถูกลง ซึ่งเขาหวังว่าจะพัฒนาให้ตรวจจับอาการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง

ทาง Klick Labs วางแผนที่จะทำการทดสอบซ้ำแบบเดียวกัน รวมถึงขยายความสามารถให้วิเคราะห์ ภาวะก่อนเบาหวาน (pre-diabetes), ความดันโลหิตสูงและอาการทางสุขภาพอื่นๆ

ที่มา https://www.ubergizmo.com/2023/10/ai-detects-diabetes-in-10-seconds/