Canva รุกตลาดการศึกษา เปิดตัวฟีเจอร์ Classroom Magic เครื่องมือฟรี AI สำหรับใชงานด้านการเรียนการสอน ที่ปรับแต่งให้เข้ากับคุณครูและนักเรียน เพื่อช่วยในการวางแผนการเรียน สร้างเนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้น

Image via Canva

ตอนนี้ AI เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการที่ Canva พัฒนา Classroom Magic เพราะว่าคุณครูผู้สอนมีข้อจำกัดเรื่องของเวลา รวมถึง AI เริ่มมีบทบาททางการศึกษามากขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาทาง Canva ได้พัฒนาคอร์สและแหล่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษากว่า 50 ล้านบัญชีทั่วโลกเข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้น

Classroom Magic ประกอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อช่วยออกแบบและพัฒนาการสอน เริ่มตั้งแต่ ‘Magic Write’ ช่วยให้นักเรียนสามารถร่างเนื้อหาเบื้องต้น รวมถึงจัดการไอเดียที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ฝั่งคุณครูเองก็ใช้ประโยชน์จาก Magic Write ช่วยวางแผนการสอนหรือสรุปแนวคิดได้

ต่อมาคือ ‘Magic Grab Images’ สำหรับช่วยสร้างรูปภาพและงานศิลปะในดีไซน์ที่แตกต่างกัน ‘Magic Animate’ สำหรับเพิ่มแอนิเมชันให้กับบทเรียนหรืองานที่ได้มอบหมาย

‘Magic Switch’ และ ‘Magic Grab Text’ สำหรับคนที่เรียนผ่านออนไลน์ ด้วยการเปลี่ยนข้อความในกระดานให้เป็นข้อความและไฟล์เอกสารเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายขึ้น รวมถึงรองรับการแปลภาษา, เปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปภาพ รวมถึง ‘Design Accessibility Checker’ สำหรับผู้พิการเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้

นอกจากนั้น Canva ยังเปิดตัว Lesson Suite ซึ่งเป็นคลังบทเรียนและสไลด์นำเสนอที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ พร้อมชีทสำหรับทำกิจกรรม เพื่อให้คุณครูเอาไปใช้งานได้ แถมยังปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับการเรียนการสอนได้ด้วย ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ออกแบบมามาตรฐานการศึกษาที่นำไปใช้งานจริงได้

สุดท้ายคือเรื่องของความปลอดภัยกับฟีเจอร์ Canva Shield เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานสำหรับสถาบันการศึกษา โดยเปิดให้แอดมินสามารถควบคุมการทำงาน ตรวจสอบ prompts ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงบล็อกคำ/ประโยค/เนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงได้

ที่มา https://designtaxi.com/news/425560/Canva-Brings-Free-AI-Powered-Classroom-Magic-Kit-To-Educators/