Meta ซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสแกนสมอง ด้วยการเปลี่ยนคลื่นสมองให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนได้ในเสี้ยววินาที

Meta เผยระบบ AI สุดล้ำที่สามารถถอดรหัสคลื่นสมองให้กลายเป็นภาพเพื่อแสดงสิ่งที่อยู่ในสมองได้ โดยระบบ AI จะทำการจับคลื่นสมองในแต่ละวินาที จากนั้นเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพแบบเดียวกับที่เราเห็น ซึ่งเทคนิคนี้ใช้ประโยชน์จาก magnetoencephalography (MEG) เพื่อให้แสดงภาพความคิดได้แบบ real-time

MEG เป็นเทคนิคแบบ non-invasive neuroimaging ที่ใช้วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากระบบประสาทในสมอง การจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า จะช่วยให้นักวิจัยศึกษาและวาดแผนที่การทำงานของสมองได้

ระบบ AI ของ Meta นั้นประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

  • Image Encoder: องค์ประกอบนี้จะสร้างกลุ่มของรูปภาพ ไม่ขึ้นตรงกับสมอง เพื่อทำการย่อยรูปภาพให้เป็นฟอณ์แมตที่ AI เข้าใจและประมวลผลได้
  • Brain Encoder: ส่วนนี้จะเป็นการปรับสัญญาณ MEG ให้กลายเป็นภาพที่สร้างโดย Image Encoder มันทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าคลื่นสมองและรูปภาพ
  • Image Decoder: องค์ประกอบนี้จะสร้างภาพจากคลื่นสมอง โดยจะประมวผลข้อมูลและสร้างภาพที่สะท้อนจากความคิดของเรา

นี่ถือเป็นความก้าวหน้าที่ไม่ใช่แค่การใช้ AI มาอ่านจิตใจ แต่มันคือการปูทางไปสู่การพัฒนาแอปที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของผู้พิการอีกหลายคน อย่างก่อนหน้านี้มีการฝังชิปลงในสมอง เพื่อฟื้นฟูควมรู้สึกและการเคลื่อนไหวของคนที่ป่วยเป็นอัมพาตได้ ซึ่งเทคโนโลยีอ่านใจนี้จะช่วยให้คนที่สมองเสียหายจนพูดไม่ได้ สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น

ที่มา https://decrypt.co/202258/meta-has-an-ai-that-can-read-your-mind-and-draw-your-thoughts