ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาสังคมสูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลงมาก นั้นจึงทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นพัฒนาแอปหาคู่ของตัวเองขึ้นมา เพื่อช่วยให้คนแต่งงานกันมากขึ้น

สำนักงานบริหารมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Government) ได้พัฒนาแอปหาคู่ที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยในระดับที่หน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้เท่านั้น

แอปนี้มีเป้าหมายที่ผู้ใช้อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เน้นคนที่ศึกษา ทำงานหรือาศัยในกรุงโตเกียวก่อน โดยระบบจะใช้ AI มาช่วยจับคู่ พิจารณาจากข้อมูลส่วนบุคคลและการตอบคำถามที่เหมือนกับแอปหาคู่ทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างคือ กระบวนการคัดกรองผู้ใช้ ที่เราจะต้องกรอกข้อมูลรายได้และสถานภาพการสมรส รวมถึงมีการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันตัวตนด้วย ซึ่งหลายคนอาจจะไม่สะดวกใจในการส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับบริษัทอกชน แต่พอเป็นหน่วยงานรัฐก็มีความสะดวกใจมากขึ้น

ระบบพื้นฐานของแอปนี้เริ่มทดสอบมาตั้งแต่เดือนธนวาคมปีที่แล้ว ซึ่งจำกัดให้ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก่อนในกลุ่มพนักงานรัฐและคนที่เข้าร่วมงานจับคู่ที่ภาครัฐจัดขึ้น จากนั้นนำความคิดเห็นมาปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนเปิดให้บริการจริง ส่วนใครที่สนใจใช้งานสามารถลงทะเบียนความสนใจได้ที่เว็บ Tokyo Futari Story เมื่อพร้อมใช้งานจะส่งการแจ้งเตือนให้รู้ทันที

ในฝั่งของประชาชนนั้นก็มีการแสดงเห็นบนโลกออนไลน์ที่แตกต่างกัน ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการนำภาษีของประชาชนมาใช้พัฒนาแอปหาคู่เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำ

ที่มา https://soranews24.com/2024/01/16/tokyo-government-to-release-official-dating-app/