ทุกวันนี้สมาร์ตโฟนกลายเป็นอุปกรณ์ติดตัวที่ใช้งานทุกเพศทุกวัย แต่กลุ่มที่หลายคนห่วงเรื่องการใช้งานคือเด็กๆที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพและหันเหความสนใจจากการเรียนได้ นั่นจึงทำให้รัฐบาลอังกฤษเตรียมประกาศแนวทาง ห้ามใช้สมาร์ตโฟนในโรงเรียน หลังจากที่ฝรั่งเศสและอิตาลีนำร่องไปก่อนแล้ว

เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในอังกฤษนั้นยังไม่มีนโยบายห้ามใช้มือถือในโรงเรียน ดังนั้นแนวทางใหม่นี้จะทำให้เกิดการปรับใช้ในวงกว้าง และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ

ทาง Gillian Keegan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่า

“นี่เป็นเรื่องของความชัดเจนและความสม่ำเสมอในทางปฏิบัติ ผ่านการสนับสนุนครูใหญ่และผู้นำเพื่อให้ความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ

ปัจจุบันเด็กๆเติบโตขึ้นในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ , การใช้ชีวิตทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สิ่งนี้เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสงบ ปราศจากสิ่งรบกวนสมาธิ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่พวกเขาสมควรได้รับ”

ในขณะที่รัฐบาลอังกฤาส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนออกนโยบายของตัวเอง โดยร่างตัวเลือกเนื้อหาที่ครอบคลุมเอาไว้แล้ว ข้อแรกคือ การห้ามใช้มือถือในโรงเรียน แต่ทางภาครัฐเองก็รับทราบว่าอาจจะสร้างความยุ่งยากหรือความเสี่ยงเวลาที่เด็กเดินทางมาโรงเรียยนหรือเดินทางกลับบ้าน

ตัวเลือกต่อมาคือการให้นักเรียนส่งมอบมือถือให้โรงเรียนเก็บไว้อาจจะมีตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บมือถือเมื่อมาถึงโรงเรียน อนุญาตให้เด็กๆครอบครองมือถืออยู่แต่จะไม่สามารถนำออกมาใช้งานในโรงเรียนได้ หรือตัวเลือกสุดท้ายคือให้เด็กเก็บมือถือในกระเป๋าแต่ต้องปิดเครื่องเท่านั้นและไม่สามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้

นอกจากนั้นแนวทางนี้ยังแนะนำให้สอนถึงอันตรายและผลกระทบของสมาร์ตโฟนที่มีต่อเด็กๆ เช่น ส่งผลต่อสุขภาพจิต การใช้เวลาปฏิวัมพันธ์กับคนอื่นๆน้อยลง

ส่วนผู้ปกครองเองก็แนะนำให้ติดต่อกับโรงเรียนโดยตรงแทนที่จะโทรหาเด็กเอง แนวทางเหล่านี้ยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองพูดคุยกฎนี้กับเด็กๆที่บ้าน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตด้วย

ที่มา engadget