เชื่อว่าหลายคนมีปัญหากับที่จอดรถริมถนนที่หายากมากต้องใช้เวลาวนหาอยู่นานถึงจะได้จอด เรียกว่าทั้งเสียเวลาและเสียเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหานี้ทาง Transportation Bureau of Taipei จึงได้พัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อทำให้หาที่จอดรถข้างทางได้ง่ายขึ้น

Transportation Bureau of Taipei ได้พัฒนาระบบจอดรถอัจฉริยะ ด้วยการฝังเซนเซอร์ไว้ใต้พื้นถนนจำนวน 3,471 จุดเน้นถนน 122 สายที่มีการจอดรถอย่างหนาแน่น เช่น ย่านป่านเฉียว (Banqiao) , ซองเฮ (Zhonghe), ยงเหอ (Yonghe) และซินเตียน (Xindian) โดยเปิดให้ใช้งานตั้งแต่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

เซนเซอร์นั้นจะคอยเก็บข้อมูลรถที่จอดอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เทคโนโลยีนี้จะทำการแสดงข้อมูลที่จอดในเว็บ ‘Easy Parking’ และแอปพลิเคชัน ‘Parking Loudong Public’ แบบ real-time โดยใช้แผนที่และสีเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาสำหรับคนขับรถที่ต้องการหาที่จอดรถข้างทาง การจอดนั้นจะคิดค่าจอด โดย 5 นาทีแรกจะให้จอดฟรีเพื่อเพิ่มอัตราการ turnover rate มากขึ้น.

เจ้าของรถสามารถจ่ายค่าจอดได้ผ่านแอปซึ่งจะมีการเชื่อมโยงโปรไฟล์อัตโมนัติกับข้อมูลเบอร์โทรที่เราลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถจ่ายผ่าน QR code ได้ซึ่งเราจะได้สลิปจ่ายเงินผ่านแอป จากนั้นก็สแกนผ่านมือถือหรือไปสแกนจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อเป็นเงินสดก็ได้

ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายมือถือเอาไว้ก็ไม่สามารถโกงได้ค่ะ เพราะเขาจะใช้กล้องตรวจจับทะเบียนรถ ส่งบิลไปเรียกเก็บตามที่อยู่เจ้าของทะเบียนรถ

ส่วนในอนาคตนั้นจะมีการตรวจสอบการใช้งาน จากนั้นจะขยายผลไปใช้งานในพื้นที่อื่นๆมากขึ้น

ที่มา https://www.traffictechnologytoday.com/news/smart-parking/new-taipei-to-launch-smart-roadside-parking-inquiry-system.html