Google อัปเดตแนวทางการค้นหาหรือ Search Quality Evaluator Guidelines ด้วยเนื้อหากว่า 170 หน้า เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะตัวอย่างในการระบุเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ

แนวทางการคัดกรองผลการค้นหาของ Google นั้นจะทำให้รู้ว่าทาง Google พิจารณาเว็บต่างๆเพื่อให้แสดงในหน้าผลการค้นหาได้อย่างไร โดยเขาจะให้น้ำหนักกับเว็บที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันสแปมจากเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีคุณภาพต่ำ

การอัปเดตในครั้งนี้มีการเปลี่ยนเแปลง ด้วยการระบุลักษณะของเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ พร้อมเพิ่มตัวอย่างภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยแนวทางใหม่นี้เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

เว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ

ข้อมูลลักษณะของเว็ยที่ไม่น่าเชื่อถือนั้นจะอยู่ในหน้า 25 ใจความสำคัญคือ เว็บที่มีข้อมูลผิดพลาดหลายส่วนหรือสาระสำคัญไม่ถูกต้อง อาจทำผู้ใช้สูญเสียความเชื่อมั่นในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งทาง Google ได้เพิ่มภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น

การอัปเดต Search Quality Evaluator Guidelines เรียกว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้การเผยแพร่ข้อมูลผิดๆทำได้ง่ายมาก จนไปถึงการนำ AI มาสร้างคอนเทนท์ ซึ่งอาจะทำให้เกิดการสแปมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของ search engineในการคัดกรองเนื้อหา

ฝั่งของคนที่ทำการตลาดออนไลน์ จนไปถึงการทำ SEO เองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวทางใหม่นี้ เพื่อให้คนค้นหาเว็บของเราได้ง่ายขึ้น

ที่มา https://www.searchenginejournal.com/google-updates-search-quality-evaluator-guidelines/510521/