ดูไบวางแผนสร้างชื่อด้านอุตสาหกรรมเกม ด้วยการออกวีซ่าเกม (Gaming Visa) ดึงดูดนักกีฬา e-sport แถวหน้าจากทั่วโลก เพื่อสร้างอาชีพและสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับนักเล่นเกม ศิลปิน และมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม

การเปิดตัว Gaming Visa ของดูไบนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Program for Gaming 2033 ตั้งเป้าเปลี่ยนประเทศ UAE เป็นศูนยืกลางขงออุตสาหกรรมเกมภายในปี 2033 ด้วยการสร้างงานมากกว่า 30,000 ตำแหน่ง

สำหรับคนที่สนใจ Gaming Visa นั้นไม่จำกัดเฉพาะนักกีฬา e-sport แต่รวมถึงนักพัฒนาเกม, คนสร้างคอนเทนท์ รวมถึงมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกม โดยต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถส่งเรซูเม่ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางผ่านแพลตฟอร์มของ Dubai Culture platform เมื่อพิจารณาคุณสมบัติผ่านจะได้ใบรับรองจาก coveted Creative and Talented Accreditation Certificate จากนั้นสามารนำไปขอยื่นวีซ่าระยะยาวได้

Dubai ถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน มีการเก็บภาษีที่เป็นมิตร ดึงดูดนักเล่นเกมและบริษัทระดับนานาชาติ ซึ่งการออก Gaming Visa จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ให้เหนือจากเมืองรอบข้าง เช่น อาบูดาบีที่วางแผนสร้างเกาะแห่งแรกสำหรับอีสปอร์ต

ที่มา https://designtaxi.com/news/426713/Dubai-Is-Issuing-Gaming-Visas-For-Long-Term-Stays/