เคยมั้ยที่เราอยากเปลี่ยนแปลงหรือสร้างนิสัยบางอย่างให้ทำเป็นประจำ แต่ก็ทำไม่ได้สักทีวันนี้มี DAY ONE คลิปหนีบกระดาษ อุปกรณ์ติดตามที่ช่วยเสริมสร้างนิสัยได้

DAY ONE คือ Tracker ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ข้อจำกัดของตัวติดตามสุขภาพและกิจกรรมในปัจจุบัน สามารถติดตามพฤติกรรมที่หลากหลายได้มากกว่าการทำกิจกรรมทั่วไปหรือติดตามข้อมูลสุขภาพ

ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากคลิปหนีบกระดาษ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือ มันถูกออกแบบให้สามารถวัดนิสัยได้ เช่น การอ่านหนังสือ การดื่มน้ำหรือการใช้สิ่งของบางอย่าง ซึ่งนาฬิกาอัจฉริยะทั่วไปไม่สามารถวัดได้ มันจะช่วยเตือนผู้ใช้ถึงงานที่ต้องการจะทำและติดตามความสำเร็จแบบอัตโนมัติ

การใช้งานนั้นให้เรานำ DAY ONE ไปติดกับสิ่งของที่เราใช้ประจำได้ เช่น ติดกับหนังสือเพื่อติดตามนิสัยการอ่าน ติดกับขวดน้ำเพื่อดูพฤติกรรมการดื่มน้ำ ติดกับรองเท้าเพื่อดูพฤติกรรมการใช้งาน โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกับแอปบนสมาร์ตโฟน

การที่ออกแบบเป็นคลิปหนีบกระดาษช่วยให้ติดกับสิ่งของต่างๆได้ง่ายขึ้น ประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์ ตัวติดตามทำงานผ่านอุปกรณ์เสริมพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดตัวติดตามให้กับพฤติกรรมเฉพาะได้ เมื่อใช้วัตถุที่แนบมา ตัวติดตามจะบันทึกกิจกรรม เพื่อเตือนความจำที่มองเห็นได้และจับต้องได้

DAY ONE โดดเด่นด้วยการผสมผสานการติดตามกิจกรรมทางกายภาพเข้ากับคุณสมบัติการสร้างนิสัย ด้วยดีไซน์ที่สวยงาม แต่การจะวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้ใช้เองจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ติดคลิปอยู่อย่างเป็นประจำ เพื่อให้วัดข้อมูลแแม่นยำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานิสัยที่สอดคล้องกันได้

ตัวคลิปมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จผ่านแท่นชาร์จไร้สายได้ แม้จะออกแบบได้อย่างสวยงาม แต่ก็มีข้อจำกัดในการผลิตทำให้ตอนนี้มันยังเป็นแค่แนวคิดการออกแบบ แต่ก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ติดตาม เอาไปตรวจจับหรือการแจ้งเตือนเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ต้องการได้

ที่มา https://www.ubergizmo.com/2024/05/paper-clip-inspired-tracker/