โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนทั่วโลก ยิ่งประเมินอาการป่วยได้เร็วก็รักษาได้เร็ว ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต แต่ปัญหาคือ บางคนมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเพียงเล็กน้อยหรือคลุมเครือทำให้วินิจฉัยยากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้าไปตรวจอย่างละเอียด ซึ่งจะมีการทดสอบหลายขั้นตอน ถ้าตรวจพบกระบวนการรักษาถึงจะเริ่มขึ้น

เพื่อแก้ปัญหานี้ทางนักวิจัยจาก RMIT University ของออสเตรเลียได้พัฒนา AI มาช่วยวิเคราะห์ภาพวิดีโอของผู้ป่วยเวลายิ้ม ซึ่งเวลาที่เรายิ้มนั้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าจะมีการเคลื่อนไหว หากพบว่ากล้ามเนื้อเคลื่อนไหวที่ไม่สมมาตร ก็จะส่งการแจ้งเตือนให้รู้ทันที ว่ามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

เทคโนโลยีนี้ใช้ระบบ Facial Action Coding System ซึ่งจะแยกย่อยการเคลื่อนไหวแต่ละส่วนบนใบหน้า ออกมาเป็นองคืประกอบย่อยซึ่งเรียกว่า Action Units หนึ่งในตัวชี้วัดก็คือ กล้ามเนื้อใบหน้าของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ด้านหนึ่งจะมีพฤติกรรมแตกต่างจากอีกด้านหนึ่ง ผลการทดสอบกับผู้ป่วยโรคนี้กับคนปกติ พบว่าระบบมีความแม่นยำถึง 82% ในการระบุตัวผู้ป่วย ซึ่งในอนาคตตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนแผนการในตอนนี้คือ การเปลี่ยนเครื่องมือนี้ให้เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อช่วยประเมินอาการในเวลาไม่กี่วินาที แน่นอนว่ามันยังไม่สามารถมาแทนเครื่อง CT สแกนสมองได้ แต่มันจะช่วยให้คนที่มีความเสี่ยงเข้าไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

ที่มา https://newatlas.com/medical/ai-smartphone-tool-stroke-assessment-facial-videos/