รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกการใช้ฟล็อปปี้ดิสก์ในทุกระบบ หลังใช้ติดต่อกันมานานกว่าสองทศวรรษ เพื่อปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยขึ้น

Taro Kono รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นกล่าวว่า เราประสบชัยชนะในการทำสงครามกับ ฟล็อปปี้ดิสก์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เป็นแกนนำในการยกเลิกการใช้งานเครื่องแฟกซ์และเทคโนโลยีอะนาล็อกในหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อเดือนที่ผ่านมาทาง Digital Agency ได้ยกเลิกกฎระเบียบทั้งหมด 1,034 ฉบับที่ควบคุมการใช้งานฟล็อปปี้ดิสก์ ยกเว้นข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลยานพาหนะ

Digital Agency คือ หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2021 ยังมีการแย่งชิงตรวจและฉีดวัคซีนทั่วประเทศ เมื่อเข้ามาทำงานก็รู้ว่า รัฐบาลยังคงพึ่งพาการจัดเก็บเอกสารทางกระดาษและใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย

อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลของญี่ปุ่นประสบปัญหามากมาย เช่น แอปติดตามผู้ติดเชื้อโควิดต่อประสบความล้มเหลวในช่วงการแพร่ระบาด รวมถึงการใช้บัตรประจำตัวดิจิทัล My Number ของรัฐบานั้นช้ากว่าที่คาดไว้ ท่ามกลางอุบัติเหตุทางข้อมูลหลุดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ที่มา https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-declares-victory-effort-end-government-use-floppy-disks-2024-07-03/