หุ่นยนต์ปลูกป่าที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันลดลงทุกวัน ทั่วโลกต่างมีการรณรงค์เพื่อปลูกต้นไม้กันอยู่ตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย แต่การปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าไม้ด้วยมือมนุษย์อาจไม่ทันเวลาถ้าเทียบกับอัตราการรุกถางพื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นทุกวัน Ecolotech เลยเกิดไอเดีย หุ่นยนต์ปลูกป่าที่มีชื่อว่า ReforeBot ควบคุมด้วยระบบปัญญาดิษฐ์ให้ผลผลิตที่ดีและรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถทำงานปลูกป่าได้ตลอด 24 ชั่วโมงสามารถเฝ้าจับตาระมัดระวังการบุกรุกป่าแบบ real time  ช่วยรัฐลดภาระจากการใช้เจ้าหน้าที่ดูแลป่าและทราบทันทีเมื่อมีการบุกรุกป่าตลอด 24ชม. ระบบหุ่นยนต์สามารถปลูกต้นไม้ 1 ไร่ หรือ 500 ต้นได้ในเวลา 10 นาที ด้วยต้นทุนการทำงานที่ถูกกว่าแรงงานมนุษย์สามารถปลูก ดูแล เก็บข้อมูล Data ของต้นไม้ทุกต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าไม้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย รวมถึงการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกจากป่า ( Forest Economy ) ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยแบ่งกลุ่มหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติการปลูกป่าไว้ดังนี้ 1. SITE MAPPING ROBOT หุ่นยนต์สำหรับการเตรียมเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูก การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่การปลูกแบบ 3 มิติและเลือกพันธุ์ไม้ตามการออกแบบป่าเพื่อที่จะจัดเส้นทางการปลูกให้กับระบบขับเคลื่อนโดรนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดในระยะเวลาของการปลูกที่สั้นที่สุด 2. TREE PLANTING ROBOT  หุ่นยนต์บินปลูกอัตโนมัติตามแผนที่ 3 มิติ เมื่อแผนที่ 3 มิติพร้อมแล้ว โดรนจึงออกบินตามเส้นทางปลูกโดยมีระบบ GPS … Continue reading หุ่นยนต์ปลูกป่าที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง