ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันลดลงทุกวัน ทั่วโลกต่างมีการรณรงค์เพื่อปลูกต้นไม้กันอยู่ตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย แต่การปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าไม้ด้วยมือมนุษย์อาจไม่ทันเวลาถ้าเทียบกับอัตราการรุกถางพื้นที่ป่าที่เกิดขึ้นทุกวัน

Ecolotech เลยเกิดไอเดีย หุ่นยนต์ปลูกป่าที่มีชื่อว่า ReforeBot ควบคุมด้วยระบบปัญญาดิษฐ์ให้ผลผลิตที่ดีและรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถทำงานปลูกป่าได้ตลอด 24 ชั่วโมงสามารถเฝ้าจับตาระมัดระวังการบุกรุกป่าแบบ real time  ช่วยรัฐลดภาระจากการใช้เจ้าหน้าที่ดูแลป่าและทราบทันทีเมื่อมีการบุกรุกป่าตลอด 24ชม.

ระบบหุ่นยนต์สามารถปลูกต้นไม้ 1 ไร่ หรือ 500 ต้นได้ในเวลา 10 นาที ด้วยต้นทุนการทำงานที่ถูกกว่าแรงงานมนุษย์สามารถปลูก ดูแล เก็บข้อมูล Data ของต้นไม้ทุกต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าไม้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย รวมถึงการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกจากป่า ( Forest Economy ) ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต

โดยแบ่งกลุ่มหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติการปลูกป่าไว้ดังนี้

1. SITE MAPPING ROBOT หุ่นยนต์สำหรับการเตรียมเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูก

การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่การปลูกแบบ 3 มิติและเลือกพันธุ์ไม้ตามการออกแบบป่าเพื่อที่จะจัดเส้นทางการปลูกให้กับระบบขับเคลื่อนโดรนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดในระยะเวลาของการปลูกที่สั้นที่สุด

2. TREE PLANTING ROBOT  หุ่นยนต์บินปลูกอัตโนมัติตามแผนที่ 3 มิติ

เมื่อแผนที่ 3 มิติพร้อมแล้ว โดรนจึงออกบินตามเส้นทางปลูกโดยมีระบบ GPS นำทางโดยจะบินสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร และสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยความเร็ว 4 นาทีต่อ 1 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ได้ 400 ต้นใน 1 นาที

3. DATA COLLECTION ROBOT  หุ่นยนต์บินเก็บข้อมูลการเติบโต

เมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเก็บข้อมูลการเติบโตและวัดผลการสูญเสียในระยะเริ่มต้น โดยเก็บสถิติข้อมูลการสูญเสียเพื่อเริ่มปลูกทดแทน

4. PLANTATION SURVEILLANCE ROBOT  หุ่นยนต์เฝ้าดูแลและกันการบุกรุก 

อุปสรรคของการปลูกป่าที่แล้วๆมาคือขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการปลูกเป็นพื้นที่บริเวณกว้างต้องการแรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนการดูแลสูงตามมา อุปสรรคอีกอย่างที่พบคือการรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อทำการเพาะปลูกอย่างผิดกฏหมายจากผู้ลักลอบ ระบบ surveillance จะบินทำการสำรวจพื้นที่ปลูกและประมวลผลต้นไม้ที่ปลูกไปทุกต้นรา ยวัน อีกทั้งจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยไปยังเจ้าหน้าที่รักษาป่าทันทีในกรณีที่มีการบุกรุกผืนป่า โดยมีระยะการบิน 75 กิโลเมตรต่อการชารจ์พลังงาน 1 ครั้ง

ซึ่งกลุ่มหุ่นยนต์ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ  Ai CONTROL SYSTEM
เป็นระบบจัดการการปลูกป่าอัตโนมัติและเชื่อมการทำงานของหุ่นยนต์กลุ่มต่างๆ ประมวลผล เก็บข้อมูลการเติบโตของต้นไม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ ข้อมูลของแร่ธาตุในดิน ประเมิณการเจริญเติบโตของต้นไม้และวางแผนการปลูกต้นไม้ตามภูมิประเทศ ป้องกันผู้บุกรุกลักลอบตัดไม้อย่าง real time

นอกจากปลูกป่าได้แล้วที่นี่เค้ายังเปิดโอกาสให้บริษัท หรือประชาชนทั่วไปร่วมปลูกต้นไม้เป็นของตัวเองได้ด้วย
ซึ่งเขาวางแผนธุรกิจไว้อย่างชาญฉลาดคือ การขายแพ็คเกจต้นไม้ การนำต้นไม้ไปปลูก การดูแลต้นไม้รายปี และการดูแลป่าทั้งผืน โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าให้ได้ 1 ล้านไร่ในเวลา 3 ปี ( 500 ล้านต้น ) วัตถุประสงค์หลักในการชักชวนให้คนไทยปลูกป่าและติดตามเฝ้าดูต้นไม้ของตนเอง โดย มุ่งเน้นลูกค้าหลักคือ

1. กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำ CSR ปลูกป่า ลูกค้าบริษัทสามารถซื้อแพ็คเกจต้นไม้จาก REFOREBOT โดยจะได้รับ ป้ายติดสินค้า Green Donation บอกจำนวนต้นไม้ที่บริจาคในปีนั้นๆ เพื่อนำไปใช้คู่กับตราสินค้าของตนเอง ตราสินค้านี้จะได้รับการรับรองจากองค์การสิ่งแวดล้อมโลกว่าเป็นผู้อุทิศเงินในการปลูกป่าจริง

2. ลูกค้าภาคประชาชนที่ต้องการมีต้นไม้ของตัวเอง ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคเงินเพื่อซื้อต้นไม้ และจะได้รับรูปถ่ายต้นไม้พร้อมบอกพิกัดดาวเทียม

3. ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครดิตคาร์บอน บริษัทมีการบริการขายต้นไม้เพื่อเป็นการลดเครดิตคาร์บอนให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก จัดทำเอกสารรับรองให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีองค์กรสหประชาชาติรับรอง

4. ลูกค้าต่างประเทศ เทคโนโลยีการปลูก และดูแลป่าสามารถโอนถ่ายให้ประเทศที่ต้องการปลูกป่าสามารถนำไปใช้ได้ในทุกประเทศทั่วโลก

ใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือบริษัทไหนอยากทำ CSR ปลูกป่าบ้างก็เข้าไปดูกันได้ที่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
www.ecolotech.co.th