Social Media

นอกจากเอกสารยืนยันตัวตนและการท่องเที่ยวแล้ว ต่อไปนักท่องเที่ยวที่จะเข้าอเมริกาอาจจะต้องให้ข้อมูล Social Media อย่างบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย

US Social Media

เมื่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกา (Department of Homeland Security) ได้ยื่นข้อเสนอแก่สำนักงานทะเบียน ให้อัพเดทเอกสารเข้าประเทศ เพิ่มในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter  คำถามเหล่านี้จะใช้สอบถามนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน การเก็บข้อมูลจะทำพร้อมกับขอวีซ่า พร้อมๆกับลายนิ้วมือ, สัมภาษณ์ตามปกติ โดยข้อมูลส่วนนี้จะไม่ได้บังคับให้กรอกทุกคน และจะถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างชื่อบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน  ดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็น ความพยายามในการป้องกันและระบุตัวผู้ก่อการร้ายที่จะเข้ามาก่อเหตุในอเมริกา

ข้อเสนอนี้เพิ่งมีการเผยแพร่ออกมาไม่นาน ซึ่งตอนนี้ก็มีเวลา 60 วันให้ประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นก็จะนำมาพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายว่าจะนำมาบังคับใช้หรือไม่

VIA engadget