ปกติอาการออทิสทิกในเด็กเล็กจะสังเกตได้ยากมา ต้องให้เด็กโตถึงระดับหนึ่งถึงจะแยกออก นั้นจึงมีความพยายาม
ในการพัฒนา AI สุดล้ำ สามารถสแกนรูปถ่ายม่านตา วินิจฉัยอาการออทิสทิกในเด็กได้อย่างถึงแม่นยำ 100%

งานวิจัยนี้ถูกเผยแพร่ใน JAMA Network Open โดยนักวิจัยได้ถ่ายภาพเรติน่าของเด็ก จากนั้นนั้นนำมาฝึกสอนให้ อัลกอริทึม deep learning AI วินิจฉัยอาการออทิสทิกเด็ก.

ในการทดสอบนั้น เขาใช้ผู้เข้าร่วมทดสอบ 958 คน มีอายุเฉลี่ย 7.8 ปี ซึ่งผู้ร่วมทดสอบนั้น 50% วินิจฉัยโดยแพทย์ว่ามีอาการ autism spectrum disorder (ADS) ส่วนผู้ร่วมทดสอบอีกครึ่งจะเป็นคนปกติมีการควบคุมอายุและเพศให้สอดคล้องกัน หลังจากนั้นก็ใช้กล้องถ่ายภาพดวงตาเด็กจำนวน 1,890 ใบ

ตัวระบบ AI จะถูกฝึกสอนด้วยภาพดวงตา พร้อมอาการที่แสดงความหนักเบาของออทิสติก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการวินิจฉัย โดยระบบ AI จะดูส่วนหลังของดวงตาที่เรตินาและเส้นประสาทเกี่ยวกับการมองเห็นที่จะส่งข้อมูลไปยังสมอง ทำให้วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ฉายเลเซอร์ที่ปลอดภัยกับตวงตาไปยังเรตินา ในช่วงทดสอบนั้น AI สามารถวิเคราะห์ออทิสติกได้แม่นยำถึง 100%

ในเคสนี้ นักวิจัยนั้นจะใช้ข้อมูลเด็กตั้งแต่อายุ 4-18 ปีในการฝึกสอนเท่านั้น ส่วนในอนาคตจะใช้ข้อมูลจากเด็กที่อายุน้อยกว่านี้มาฝึกสอนเพื่อให้วินิจฉัยได้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากสำหรับ พื้นที่ที่ขาดผู้เชี่ยวชาญ ทำให้วินิจฉัยได้เร็ว เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเตรียมตัวได้อย่างเนิ่นๆ

ที่มา https://petapixel.com/2023/12/20/ai-can-diagnose-childhood-autism-in-eye-photos-with-100-accuracy/