Google เผยผลสำรวจการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกเริ่มฟื้นตัว คนเริ่มมีความต้องการท่องเที่ยวมากข แนะผู้ประกอบการเน้นเรื่องความปลอดภัย

หลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้น จากผลสำรวจพบว่าตอนนี้คนในเอเชียแปซิฟิกมีความต้องการท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วง 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่มีการระบาดอย่างหนักจนทำให้เกิดการล็อกดาวน์

การค้นหาโรงแรมและสถานที่พักผ่านออนไลน์กลับมาเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50% หลังจากที่ลดฮวบอย่างมาในช่วงการระบาด ผลการสำรวจของ Google เองก็แสดงให้เห็นว่า ทุก 1 ใน 2 ผู้ตอบผลสำรวจมีความต้องการท่องเที่ยว จีนถือเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวมากที่สุด โดยมีประชากรมากกว่า 115 ล้านคนที่เริ่มกลับมาท่องเที่ยวในประเทศ ยอดจองโรงแรมต่างๆมีการจองถึง 50%

เมื่อมาดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงฟื้นฟูนั้น ทาง Google มองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนี้

  1. ดิจิทัลกลายเป็น New Normal ซึ่งนักท่องเที่ยวจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการหาข้อมูล วางแผนท่องเที่ยว ทำการจองที่พักและสายการบินมากขึ้น อย่างในจีนเอง นักท่องเที่ยวมากกว่า 70% มีการจองผ่านออนไลน์มากขึ้นซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าในช่วงที่ไม่มี COVID-19 นอกจากนั้นการจองที่พักผ่าน OTA อย่าง Booking, Agoda นั้นก็มียอดจองเพิ่มขึ้นเป็น 2 สองเท่าตัวเช่นกัน เนื่องจากความยืดหยุ่นในการจองที่สะดวกสบาย รวมถึงเรื่องของการประกันความเสี่ยง ที่สามารถยกเลิกการจองที่พักได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทำให้ไม่สามารถเดินทางได้
  2. ความปลอดภัยเป็นจุดขายใหม่ จากผลสำรวจของ Google แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแรกที่มีผลต่อการท่องเที่ยวคือ เรื่องของราคาและโปรโมชั่น ส่วนปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่สองคือเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว อย่างในจีนเองยอดการจองโรงแรมจะมากกว่าที่พักประเภทอื่น เนื่องจากนักท่องเที่ยวมองว่าโรงแรมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาสุขอนามัยสูงกว่า
  3. กิดการทำธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ด้วยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

ทาง Google มองว่าตอนนี้การรับมือ COVID-19 ของประเทศต่างๆแบ่งออกเป็น 3 คลัสเตอร์ คือ New Normal คือกลุ่มประเทศที่สามารถควบคุมการรับมือโรคระบาดได้เป็นอย่างดี คนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้น ความต้องการท่องเที่ยวสูงขึ้น , Transition กลุ่มที่รับมือโรคระบาดได้ในระดับนึง และเตรียมก้าวไปสู่ New Normal โดยไทยเองนั้นจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ และ Lockdown/Domestic Economic Openning ที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้ดีเท่าที่ควร

สิ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญมี 3 ด้านคือ

1. ตรวจสอบเทรนด์การท่องเที่ยว ดูแนวโน้มการท่องเที่ยวว่าเป็นอย่างไร  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2.สร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล เพื่อให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าหาธุรกิจหรือบริการของเราเจอได้ง่ายขึ้น

3.มีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ควรให้ข้อมูลที่จำเป็นในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการ

ในส่วนของประเทศไทยนั้นจะเห็นว่ารัฐบาลไทยเองก็ออกนโยบายต่างเพื่อส่งเสริมให้คนกลับมาที่ยวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชิม ช็อป ใช้, โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการท่องเที่ยวสูงขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

นอกจากนั้นคนไทยยังสนใจหาที่พักแบบพูลวิลลาเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว ยอดจองรถเช่าในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมเองก็เพิ่มขึ้น 30%