ดูเหมือนว่าการใช้อีโมจินั้นจะมีผลทางกฎหมายในหลายประเทศ ล่าสุดศาลแคนาดา ตัดสิน ส่งอีโมจิกดไลก์ เท่ากับแสดงเจตนายอมรับข้อตกลงหรือสัญญา ส่งผลให้มีความผูกพันตามข้อกฎหมาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แคนาดา เมื่อผู้พิพากษาตัดสินว่าการส่งอีโมจิยกนิ้วโป้ง หรือกดไลก์นั้นมีผลเทียบเท่ากับการเซ็นลายมือชื่อซึ่งมีผลตามกฎหมาย

เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากพ่อค้ารับซื้อเมล็ดธัญพืชได้ส่งข้อความพร้อมรูปภาพสัญญาไปหาลูกค้าในเดือนมีนาคม 2021 เพื่อแจ้งว่าต้องการรับซื้อปอจำนวน 86 ตันในราคาแกลลอนละ 17 ดอลลาร์แคนาดา พร้อมแจ้งให้เกษตรกรยืนยันสัญญากลับมา แต่เกษตรกรได้ส่งอีโมจิกดไลก์ให้แทน ต่อมาเดือนพฤศจิกายนนั้น ทางพ่อค้าไม่ได้รับปอ แถมราคาสินค้ายังพุ่งสูงขึ้น  ทำให้ตัดสินใจส่งเรื่องฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย 82,000 ดอลลาร์แคนาดา

ในการพิจารณาคดีทางฝังโจทย์ได้ยกคำร้องว่า การใช้เครื่องหมายกดไลก์นั้นหมายถึงการยอรับสัญญาที่ส่งไป แต่ทางฝั่งเกษตรกรบอกว่า เครื่องหมายเป็นการแสดงว่าได้รับข้อความแล้วเท่านั้น ฝั่งทนายโจทย์เองได้ยกเคสการใช้เครื่องหมายกดไลก์จากหลายประเทศ เช่น สหรัฐ อิาราเอล แคนาดา พร้อมเปิดความหมายจาก Dictionary.com เพื่อระบุคำจำกัดความของสัญลักษณ์นี้ ซึ่งบอกว่าเป็นการแสดงความยินยอม อนุมัติหรือให้กำลังใจในการสื่อสารผ่านช่องทางดีจิทัลโดยเฉพาะในวัฒนธรรมตะวันตก

ฝั่งจำเลยบอกว่านี่อาจจะเป็นจุดบอดในการเริ่มตีความอีโมจิอื่นๆ อย่างจับมือ ชนหมัด ว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมบอกว่าอย่าให้เทคโนโลยีมาบงการการสื่อสารของคน สุดท้ายทางผู้พิพากษาได้ตัดสินว่าการใช้อีโมจิกดไลก์มีผลเท่ากับการเซ็นลายเซ็น นั่นหมายความว่าต่อไปศาลแคนาดาอาจจะต้องเจอกับเคสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอีโมจิมากขึ้น

ส่วนผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆเองก็ต้องระวังให้ดี ต่อไปจะส่งอีโมจิกดไลก์ให้ใครก็ต้องดูบริบทให้ดีก่อน ไม่งั้นอาจจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้

ที่มา https://designtaxi.com/news/424151/Court-Gives-The-Thumbs-Up-Emoji-An-Official-Nod-For-Usage-In-Legal-Contracts/