iphone_video.jpg

ในที่สุดก็มีนักพัฒนาที่สามารถแฮคการทำงานของ iPhone เพื่อสร้างแอพพลิเคชันที่ทำให้

มันสามารถบันทึกวิดีโอได้แล้ว แม้จะเป็นแค่การเริ่มต้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าประทับใจมากๆ ค่ะ

ในขั้นต้นแอพพลิเคชันบนไอโฟนที่พัฒนาออกมานั้นจะสามารถถ่ายวิดีโอที่อัตรา 15 เฟรมต่อ

วินาทีได้เป็นระยะเวลานาน 5 วินาที ซึ่งนั่นเป็นแค่การพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถทำได้จริง ทีม

พัฒนายังอ้างอีกด้วยว่า พวกเขาได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แอพพลิเคชันสามารถบันทึก

วิดีโอที่อัตราเร็ว 45 เฟรมต่อวินาทีได้แล้วด้วย ก็หวังว่า เพื่อนๆ ที่เป็นเจ้าของ iPhone คงจะมี

โอกาสได้ใช้แอพฯ ของพวกเขาในเร็ววันนะคะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2L0cNPMSDXs]