wii_cockroach_1.jpg

ช่วงนี้ซีแนะนำข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของ Wii ค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะคะ ตั้งแต่การแฮค

ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนของเลียนแบบ แต่รับรองว่า เมื่อเพื่อนๆ อ่าน

ข่าวชิ้นนี้แล้วต้องช็อคพอๆ กับซีอย่างแน่นอนค่ะ

 เว็บไซต์เกมของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งชื่อ Bark รายงานว่า เครื่องเล่นเกม Wii จะใช้ความถี่ที่ดึงดูดให้

แมลงสาบวิ่งเข้าหายิ่งกว่ากลิ่นของพิซซ่าที่ถูกทิ้งไว้นานสี่สัปดาห์ซะอีก โอ้ว…มายก๊อด แต่มัน

ก็น่าแปลกอยู่เหมือนกัน เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แมลงสาบไม่ค่อยได้ยินอะไร เพราะ

มันไม่มีแก้วหู แต่จากรายข่าวชิ้นนี้ระบุว่า พวกมันจะตอบสนองกับการสั่นของอากาศ และพื้นดิน

โดยตรวจจับจากขนเล็กๆ ที่อยู่บนตัวมันนั่นเอง ซึ่งความถี่ของ Wii โดนใจพวกมันอย่างจัง

wii_cockroach_2.jpg

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะสร้างความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นของโมเลกุลอา

กาศหรือพื้นที่มันสัมผัสอยู่แล้ว ทำไมทฤษฎีนี้จึงฟันธงว่า แมลงสาบชอบความถี่ที่มาจากเครื่อง

เล่นเกม Wii ในขณะที่เครื่องเล่นเกมยี่ห้ออื่นๆ ที่ทำงานไร้สายเหมือนกันกลับไม่ถูกกล่าวอ้างใน

ทฤษฎีนี้เลย…น่าคิดเหมือนกันนะคะ

เอาอย่างนี้แล้วกัน เพื่อนๆ ที่มีเครื่องเล่นเกม Wii และใช้เล่นอยู่เป็นประจำ เคยเห็นเพื่อน 6 ขา

หน้าตาโสมม คลานมาร่วมแจมด้วยเวลาเล่น หรือเปล่าคะ? ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ช่วยกัน

แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยเด้อ…