dormino_1.jpg

มาดูไอเดีย Green Gadget อีกชิ้นก็แล้วกันนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆ ได้รู้จักกับพัดลมระบาย

ความร้อนที่ไม่ง้อพลังงานไฟฟ้าจากเมนบอร์ดไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงตาของเมาส์บ้างแล้วค่ะ

DORmino เป็นไอเดียเมาส์ไร้สายที่ทำงานร่วมกับโน้ตบุ๊กได้ โดยไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ให้กับ

พวกมันค่ะ…ว่าแต่แล้วมันทำงานได้อย่างไรล่ะ?

 dormino_2.jpg

DORmino เป็นเมาส์ไร้สายที่ไม่ต้องการแบตเตอรี่แต่อย่างใด ความลับที่ซ่อนอยู่ในไอเดีย

ของมันก็คือ เมาส์แพดที่สามารถเลื่อนออกมาจากใต้โน้ตบุ๊ก โดยเมาส์แพดจะทำหน้าที่รับ

ความร้อนทั้งหมดที่มาจากโน้ตบุ๊ก และเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับเมาส์ไร้สายนั่นเอง

 dormino_3.jpg

ไอเดียนี้เป็นของ Cheong Yian Ling และทีมของเขาจากประเทศสิงคโปร์ โดยไอเดียที่ว่า

นี้ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการ Greener Gadgets Design Competition 2008 ด้วยค่ะ