ก่อนหน้านี้ซีได้แนะนำแอพพลิเคชันสำหรับการเล่นดนตรีโดยใช้คุณสมบัติมัลติทัชบน iPhone

ไปแล้ว วันนี้เรามาดูแอพฯ ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยกันบ้าง ซึ่งเป็นประยุกต์ใช้ระบบ

มัลติทัชของ iPhone กับกล้องวงจรปิดได้อย่างน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ

บริษัท Lextech ได้พัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้คุณสมบัติการทำงานที่เรียกว่า “มัลติทัช” ของ

iPhone ให้สามารถควบคุมการทำงานของกล้องวงจรปิด โดยวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจะถูก

ส่งมาแสดงผลบนหน้าจอ iPhone ได้พร้อมกันอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติการทำงานดังกล่าว ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนมุมมองของกล้องวงจรปิดผ่าน

iPhone ได้ด้วยการใช้นิ้วสัมผัสบนหน้าจอแล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ กล้องวงจร

ปิดจะหันกล้องไปตามนั้น และเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ผู้ใช้ยังจะสามารถซูมภาพ

เข้าออกได้ด้วยการใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้สัมผัสบนหน้าจอ iPhone แล้วลากนิ้วทั้งสองเข้าหา

กันเพื่อซูมออก หรือเลื่อนนิ้วทั้งสองออกจากกันเพื่อขยายภาพเข้ามา(zoom in) ลองชม

คลิปวิดีโอสาธิต แล้วเพื่อนๆ จะต้องทึ่งกับความสามารถของมันค่ะ 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RyFxy5DV3Mc]