stapler แปลว่า แม็กหรือที่เจาะกระดาษ
stamp แปลว่า ประทับตรา แลว้ถ้าสองอันมารวมร่างกันทั้งปั๊มทั้งเจาะ หน้าตามันออกมาจะคิขุ น่าใช้ประมานนี้ล่ะ

ไอเดียการออกแบบ Stampler แกดเจ้ดชิ้นก็ง่ายมาก โดยการรวมตรายางสไมล์ลี่กับที่เจาะกระดาษ เมื่อนำเจ้นนี้ไปเจาะกระดาษก็จะทิ้งข้อความปรารถนาดีเอาไว้ “Have a nice day” ทุกครั้งที่คุณเจาะกระดาษ โดยรูที่ถูกเจาะจะแหว่งกลายเป็นปากของเจ้าอมยิ้มไป แน่นอว่าคนที่ได้เห็นคงจะอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้แน่ๆ ส่วนสนนราคาก็แค่ 19$ หรือ 600 บาทค่ะ

VIA SUCK UK.