การทำสงครามในอนาคตอาจจะตัดสินด้วยการควบคุมจิตใจของทหารว่าใครทำได้ดีกว่ากัน

นี่คือคำกล่าวสรุปในรายงานของ Royal Society ประเทศอังกฤษ ที่ได้ออกมาเตือนเรื่องการนำเทคโนโลยีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience) มาประยุกต์ใช้ด้านการทหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจับตาอย่างใกล้ชิด

Rod Flower จาก Queen Mary, University of London ผู้ที่เขียนรายงานชิ้นนี้กล่าวว่า “เทคโนโลยีการสร้างภาพแบบใหม่ที่สามารถระบุเป้าหมายในสมองได้เลย ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการฉีดยารักษาเข้าไปยังสมองให้ถูกจุด แต่่ถ้านำมาใช้ในทางที่ผิดก็ใช้ทำให้คนกลายเป็นคนพิการหรือไร้ความสามารถไปเลย”

ในรายงานได้บรรยายถึงวิธีการทำงานของเทคโนโลยีนี้ ที่องค์กรอย่าง US Defense Advanced Research Projects Agency ได้รับการอนุมัติให้ทดสอบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทหาร และทำให้จิตใจมีสภาพตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังอาจทำให้ทหารสามารถควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์จากระยะไกลด้วยพลังจิต (mind-machine interfaces)

ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นนึงใช้ในการออกแบบก๊าซและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทำให้ศัตรูหมดแรงแบบชั่วคราว ซึ่งนี่อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของมนุษย์และนำมาซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยไม่แบ่งแยก เหมือนเหตุการณ์จับตัวประกันที่ Moscow theatre ในปี 2002 ที่มีการใช้ยาสลบเพื่อชิงตัวประกันแต่เกิดข้อผิดพลาดทำให้ทั้งผู้ร้ายและตัวประกันตายถึง 125 ศพ

VIA newscientist