ไม่ทันได้รอ ก็เปิดตัวไอแพตมินิ หลุดอย่างที่ลือ แต่ทำอะไรได้บ้าง เอาไว้ใช้อะไร ซีจัดให้รวบตึงไอแพตมินิเข้าใจง่ายไม่กี่นาที

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MDJEmjHb_AU[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=MDJEmjHb_AU