4 จอที่มีอิทธิพลกับชีวิตเรานั้นมีอะไรบ้างนะ พอเดาออกกันป่ะคะ ?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5NjDEbpK7As[/youtube]